Ægtemanden stemt ned i regionen: Pia K. får 50 flygtninge som naboer

Pia Kjærsgaard får 50 uledsagede flygtningebørn som naboer. Kun Dansk Folkeparti stemte imod på et møde i regionsrådet

Hør mere om sagen her

Pia Kjærsgaard og ægtemanden kæmpede imod Gentofte Kommunes forsøg på at give 50 flygtninge et midlertidigt hjem omkring 200 meter fra politikerparrets hus. Men lige lidt hjalp det.

Region Hovedstaden besluttede på et møde i regionsrådet i går aftes at lade kommunen leje en uudnyttet bygning på Gentofte Hospital på 1700 kvadratmeter.  Kun Dansk Folkeparti stemte imod.

Dermed har Pia Kjærsgaard og ægtemanden Henrik Thorup, der er næstformand i Region Hovedstaden, udsigt til at få 50 uledsagede unge flygtninge mellem 15-20 år som naboer allerede fra 1. juni i år.

- Kommunen ønsker at benytte lejemålet til midlertidig boligplacering for op til 50 nyankomne flygtninge samt dertil hørende aktiviteter og administration. Der vil være tale om uledsagede unge mellem 15-20 år, står der i dagsordenen for mødet i regionsrådet.

- Det kan jeg ikke se noget problem i, fordi de kan da lige så godt være i nogle ledige bygninger der, i stedet for at de alle sammen skal over i de socialt belastede områder i Vangede, siger Christian Voetmann. (Foto: Jakob Jørgensen) Dansk politik Pia Kjærsgaards naboer: De 50 flygtninge er velkomne her

Hospitalsbygningen har været ledig siden midten af 2015 og den har tidligere været brugt til ortopædkirurgisk sengeafsnit.

Gentofte Kommune har planer om at leje en del af bygningen på 600 kvadratmeter til flygtninge i første omgang. Senere vil kommunen gerne udvide lejemålet, der i første omgang udløber i oktober 2017.

Er alle muligheder blevet undersøgt?
Folketingets formand Pia Kjærsgaard (DF) forsøgte ellers at bremse placeringen af flygtninge i et læserbrev i lokalavisen 'Villabyerne' tidligere i år.

Den tidligere DF-formand slog i læserbrevet først ned på placeringen af de 50 flygtninge, som var planlagt til at bo 200 meter fra hendes hjem.

- Kommunerne har stadig en del knapper at dreje på, og man må spørge sig selv, om kommunalpolitikerne i Gentofte Kommune nu også har drejet på dem alle, skrev Pia Kjærsgaard.

I læserbrevet påpegede Kjærsgaard, at andre kommuner har oprettet teltlejre og flygtninge-pavillioner som en mulig løsning på bolig-problemet.

- Har man blot kastet et hurtigt blik på tomme bygninger uden at undersøge, om det var mere gavnligt for kommunens økonomi at realisere dem? spurgte den tidligere DF-formand retorisk.

Pia Kjærsgaard har sidste forår skrevet flere læserbreve i den lokale avis, men siden DF'eren blev formand for Folketinget i sommer, har hun ikke optrådt på lokalavisens holdningssider.

Indtil der altså var planer om at give hende 50 nye naboer.

Det er absurd, lyder det fra folketingsmedlem Peter Hummelgaard (S). (Foto: STROYER SISSE) Dansk politik Sosser går amok på Kjærsgaard: Det er absurd, Pia

Ægtemanden var målløs
Placering af flygtninge i Gentofte kom på dagsordenen, da kommunen i december fik at vide, at de skulle modtage 294 flygtninge i 2016. Tidligere havde kommunen regnet med at få 117, så der var behov for næsten tre gange så mange boliger.

Familien Kjærsgaards modstand mod kommunens fordeling af flygtninge sluttede dog ikke med Pias læserbrev.

I samme udgave af Villabyerne fik hendes mand Henrik Thorup (DF) også et læserbrev med.

Thorup rasede over, at regionen aldrig har godkendt de 50 flygtninge på Gentofte Sygehus.

Regionen ejer bygningerne, og der havde angiveligt kun været dialog mellem region og kommune, før kommunen meldte ud om placeringen. Ingen aftale var derfor på plads, og det fik Kjærsgaards mand til at erklære sig 'målløs' over vedtagelsen i byrådet.

- Hun er en arrogant kælling, skriver Peter K. i kommentarsporet på EB.dk. (Foto: Jens Dresling) Dansk politik Nationen! pulser efter 'Pia K og de 50 flygtninge': Hun er en kælling

Stemte imod
Derfor kæmpede husbonden med alle midler imod, at flygtninge kom til at bo i de uudnyttede rum på hospitalet.

- Fra Dansk Folkepartis side ligger det helt fast, at vi ikke vil godkende, at den nyrenoverede hospitalsbygning skal huse 50 flygtninge, skrev Henrik Thorup i læserbrevet.

Henrik Thorup sidder både i Region Hovedstadens forretningsudvalg og regionsrådet. Placeringen af de 50 flygtninge var oppe på et møde i forretningsudvalget 12. april, hvor alle stemte for undtagen Henrik Thorup og det andet medlem af Dansk Folkeparti.

Udover den eventuelle fejl i proceduren, så skrev Henrik Thorup intet om, hvorfor de 50 flygtninge ikke kunne bo på hospitalet. Det endte som sagt også med, at regionen godkendte lejemålet.

(Foto: Ditte Valente) Dansk politik S-politiker undrer sig: Hvorfor går Pia K. ind i den nabo-sag?

Kommune afviser fejl
Kommunaldirektør Frank E. Andersen afviste tidligere, at kommunen havde lavet fejl.

- Vi har igennem det sidste stykke tid ført drøftelser med Region Hovedstaden om de specifikke vilkår for leje af bygningerne ved Gentofte Hospital, der har stået tomme igennem længere tid.

- Det er helt normalt, at en beslutning i Kommunalbestyrelsen danner grundlag for konkrete forhandlinger, skrev han til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Pia Kjærsgaard og Henrik Thorup.

(Foto: Ditte Valente) Dansk politik Pias private flygtningekrig: Får 50 flygtninge som naboer

1 af 2 
2 af 2 Den tidligere formand for Dansk Folkeparti Pia Kjærsgaard fotograferet i sin have. Nu får hun flygtninge som naboer. Foto: Ditte Valente
226 kommentarer
Vis kommentarer