Afgør Løkkes skæbne: Bondehæren har magten i Venstre

Det er i høj grad de gamle landbrugs-kredse i Venstre, der har mest at skulle have sagt, når det kommer til valg af formand og næstformand

Hvad er op og ned på krisen i Venstre? Henrik Qvortrup analyserer.

Det bliver i Jylland, at slaget om Venstres formands- og næstformandspost bliver afgjort.

På Venstres landsmøde har flere af de jyske kommuneforeninger markant flere delegerede end i resten af landet.

Dermed kan Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen meget vel gå et hårdt landsmøde - hvis de da begge sidder til den tid - da der særligt i Nord-, Midt- og Sydjylland ifølge Ekstra Bladets oplysninger, er udtalt mistillid til formandskabet.

På Venstres landsmøde er omkring 900 delegerede stemmeberettigede ud af Venstres ca. 35.000 medlemmer.

Og de fordeler sig med klar overvægt i de jyske kommuner.

Eksempelvis har Venstre-højborgen Ringkøbing-Skjern hele 24 delegerede, mens Ishøj på den københavnske vestegn kun har fire.

Årsagen til den skæve fordeling skal findes i Venstres vedtægter.

Her fremgår det, at hver enkelt vælgerforening (hvoraf der kan være flere) automatisk får en delegeret ved landsmødet. Herudover får hver vælgerforeninger en ekstra delegeret med stemmeret ved landsmødet pr. 150 medlemmer; altså 300 medlemmer udløser to delegerede. 450 udløser tre osv., osv, fremgår det af vedtægterne.

I det stærke Vestjylland har vælgerforeningerne gennem årene ikke mistet så mange medlemmer som på Sjælland, hvor de i høj grad er sammenlagt. Dermed opnår store landkommuner som Herning og Ringkøbing-Skjern så mange fødte delegerede.

De kan afgøre Løkkes skæbne

Sådan sammensættes ca. 1000 delegerede med stemmeret på Venstres landsmøde:

• En delegeret for hver 150 medlemmer i vælgerforeningen, jf. stk. 3, dog mindst én fra hver vælgerforening

• En delegeret fra hver kommuneforening.

• Formænd for kredsbestyrelser

• Hovedbestyrelsens medlemmer

• Venstres folketingsgruppe

• Venstres folketingskandidater

• Venstres medlemmer af Europa-Parlamentet

• Opstillede kandidater til et kommende EP-valg, jf. § 40, stk. 4

• Venstres ministre

• Venstres borgmestre, rådmænd og formænd for regionsråd

• Gruppeformænd i kommuner uden V-borgmester/ rådmænd og gruppeformænd i regionsråd uden V-formand

• Op til 25 medlemmer af VU’s landsstyrelse

• LOF’s forretningsudvalg

• Formandskabet i DLS (Danmarks Liberale Studerende)

kilde: Venstres vedtægter

 

Herunder kan du se sammensætningen af delegerede på Venstres landsmøde fra hver af de 98 danske kommuner ved landsmødet i 2018. Overblikket er sat sammen via Venstres vedtægter og lokal-hjemmesider.

45 kommentarer
Vis kommentarer