Afsløring: Vagthund i hård kritik af pamper-formand

Fortrolig orientering: Tidligere formand for Akademikernes A-kasse får 'skarp kritik' af tilsynsmyndighed efter omfattende undersøgelse af skandalesager. Også den resterende bestyrelse kritiseres

Allan Luplau og Michael Valentin i hyggeligt selskab i sidstnævntes kælder - det var, før skandalesagerne begyndte at rulle i a-kassen. Privatfoto
Allan Luplau og Michael Valentin i hyggeligt selskab i sidstnævntes kælder - det var, før skandalesagerne begyndte at rulle i a-kassen. Privatfoto

Nu falder hammeren for alvor over bestyrelsen i Akademikernes A-kasse - med daværende formand Allan Luplau i spidsen. Han var øverste ansvarlige, mens skandaleramte Michael Valentin var direktør.

På baggrund af en tilbundsgående undersøgelse foretaget med hjælp fra Kammeradvokaten rejser tilsynsmyndigheden STAR en skarp kritik af Allan Luplau. Desuden får den samlede bestyrelse også kritik på flere punkter.

Det fremgår af en fortrolig orientering til Folketingets Beskæftigelsesudvalg, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Heri påpeges det bl.a., at Allan Luplau har givet mangelfulde oplysninger til tilsynsmyndigheden i en orientering 9. oktober 2018.

Dette tager afsæt i sagen om en økonomisk støtte på 50.000 kr. fra Akademikernes A-kasse til Lars Løkke Rasmussens fond, LøkkeFonden.

Ikke dækkende
STAR skriver således i den fortrolige orientering:

'(...) styrelsen (vil) på det foreliggende grundlag skarpt kritisere, at a-kassen i sit brev til styrelsen den 9. oktober 2018 (underskrevet af Allan Luplau, red.) i forbindelse med a-kassens interne undersøgelse op til afskedigelsen havde konkluderet, at 'der ikke er identificeret forhold som klart er i strid med formålsbestemmelserne i Akademikernes A-kasse. Revisors undersøgelser har ikke identificeret forhold, der afkræfter ovenstående'.'

Og videre:

'Når indholdet af skrivelsen sammenholdes med indholdet af a-kassens egen advokats notat af 24. september 2018, synes konklusionerne i skrivelsen ikke at være en dækkende beskrivelse af de på det tidspunkt afdækkede forhold, idet Norrbom Vinding (advokatfirma, red.) konkluderer, at... 'Vi har endelig fået oplyst, at Allan Luplau er af den opfattelse at økonomisk støtte til Løkkefonden er klart uden for AKA's formål (...)'.'   

Generelt bemærker STAR, at man slet ikke er tilfreds med samarbejdsvilligheden fra a-kassens side.

'Styrelsen (skal) på det foreliggende grundlag kritisere, at a-kassen efter styrelsens henvendelse medio september kun tøvende har medvirket til oplysning om baggrunden for afskedigelsen af Michael Valentin, og at man først efter styrelsens åbning af en undersøgelse den 26. oktober 2018 reelt har fået afdækket en række alvorlige svigt i a-kassens administration.'

Utilstrækkeligt ledelsestilsyn 
Tilsynsmyndigheden slår desuden ned på en række kritiske forhold i a-kassen, hvor bestyrelsen ikke har levet op til sit ansvar.

'Vedrørende flere forhold, som giver anledning til kritik af a-kassen, synes bestyrelsen at have haft lejlighed til at stille spørgsmål ved forholdet, herunder eksempelvis omfanget af involvering i Folkemødet, større donationer og sponsorater og tilskud til forskellige større markedsføringsinitiativer, omfattende vinindkøb og Michael Valentins fødselsdagsreception m.v.'

Alle forhold, som de seneste måneder er blevet afsløret i Ekstra Bladet.

På den baggrund finder tilsynsmyndigheden det 'kritisabelt, at bestyrelsen ikke i tilstrækkelig grad har taget stilling til, om de forskellige tilskudsformål lå inden for a-kassens vedtægter, og at der på det foreliggende grundlag ikke synes at være udvist skyldige økonomiske hensyn i de økonomiske dispositioner på bl.a. de nævnte områder'.

SKANDALEN I A-KASSEN

doc735zasc0b3svk5iujlz.jpg

Ekstra Bladet kunne i september 2018 afsløre, at Michael Valentin var blevet fyret som direktør for Akademikernes A-kassen per 27. september.

Efter flere uger med artikler om kritisable dispositioner i a-kassen meldte bestyrelsesformand Allan Luplau ud den 17. december, at han vil trække sig ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde 4. januar 2019. Det samme gør de to næstformænd Bolette Sillassen (Ingeniørforeningen) og Ole Helby (Dansk Musikpædagogisk Forening).

A-kassens konstituerede direktør, Britt Dyg Haun, og sekretariatschef Line Verbik Byriel er den 17.december fratrådt med øjeblikkelig virkning efter gensidig aftale med bestyrelsen.

Den 17. december meldte a-kassen ligeledes ud, at vicedirektør Mette Gregersen fortsætter som konstitueret adm. direktør i a-kassen frem til ansættelsen af en ny.

28. december meldte a-kassen ud, at whistleblower og vicedirektør Lars Kreutzmann er blevet opsagt.

A-kassen valgte selv at iværksætte en advokatundersøgelse. Samtidig foretog Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR, en tilsynsundersøgelse med bistand fra Kammeradvokaten. Sidstnævnte undersøgelse mundede ud i en politi-anmeldelse af, at medlemmernes penge var misbrugt under Michael Valentin. Desuden rettede undersøgelsen en skarp kritik af a-kassens bestyrelse med formand Allan Luplau i spidsen.

Ekstra Bladet har afsløret, at:

- Den interne undersøgelsen bl.a. har omhandlet påstået chikane og mobning af tillidsfolk.

- Ifølge whistleblower forsøgte bestyrelsesformand Allan Luplau at få skjult en sag om grov chikane af tillidsrepræsentanter i a-kassen. Samtidig oplyser whistleblower, at Luplau gav hjemmel til Michael Valentin til, at tillidsfolk skulle fryses ud ved at give dem kedelige opgaver.

- A-kassen har politianmeldt Michael Valentin for at have modtaget returkommission i form af vinrejser for 40.000 kroner.

- A-kassen også har meldt Michael Valentin til politiet for at lade a-kassen betale for mad og servering ved direktørens private arrangementer.

- Formand for a-kassen, Allan Luplau, var vinven med den fyrede direktør, og han har flere gange siddet til bords under middage i direktørens villa, hvor a-kassen betalte.

doc731tkgtcpyc162v8r2zg.jpg

- Den fyrede direktør har støttet Løkkefonden med 50.000 kroner for at få adgang til Lars Løkke. Det lykkedes, da Lars Løkke kom forbi Akademikernes A-kasse i februar 2015 til en times møde.

- Michael Valentin var vennernes mand. Sammenlagt har han givet venner fra vinklubben ordrer for 2,6 mio. kr. i a-kassen. Det gælder alt fra rådgivning til kunst og podcasts.

- Michael Valentin fik a-kassen til at leje lokaler på Johan Borups Højskole for 250.000 kroner. Lokalerne blev dog aldrig anvendt, og senere kom Michael Valentin med i skolens bestyrelse.

- A-kassen medlemmer betalte for, at Michael Valentin kunne komme på et welnessophold i Spanien til 25.000 kr, godkendt af bestyrelsesformand Allan Luplau. 

doc7329l7ka76qfe9zl2zh.jpg

- A-kassens medlemmer betalte 400.000 kroner for Michael Valentins reception, da han blev 50 år i 2017.

En whistleblower har påpeget, at topledelsen er 'fedtet ind' i sagen.

'Der er et grundlæggende behov for at få ryddet op i den øverste ledelse af a-kassen', skrev whistlebloweren til medlemmerne af a-kassens to øverste organer - bestyrelsen og de 57 medlemmer af repræsentantskabet. Efterfølgende fandt den store udskiftning i a-kassens top sted.

Som følge af sagen har Michael Valentin også fratrådt posten som formand for Folkemødet på Bornholm. Samtidig har han mistet fem bestyrelsesposter i forskellige firmaer.

Læs artikler her:

Mystik om dansk topdirektørs fyring

Topchef fyret efter tip fra medarbejder

Interne mails: Fyret fagboss mobbede tillidsfolk

Fyret direktør trækker sig som Folkemøde-formand

Fyret fagboss på dyre vinrejser: Nu er han politianmeldt 

Fyret fagboss skyder igen: Formand er 'sovset ind'

Fagboss fik besøg af V-formanden: Gav 50.000 kr. til Løkkes fond

Fortrolige dokumenter: Fagboss fik fest for 400.000 kr.

Løkke afkræves svar: Fagboss gav 50.000 og fik et møde

Fyret fagboss købte vin for 250.000 på et år

Whistleblower i skandaleramt a-kasse: Hele topledelsen er fedtet ind

Bagmandspolitiet om fyret direktør i fortroligt dokument: 'Alvorlige sager'

Væltede sig i vin til middage i a-kasse: Op mod 300 kroner pr. flaske

A-kasse krise-lukker efter direktør-fyring: Jobsøgende må gå forgæves

Fældet fagboss: Her er vennerne han hjalp

Ny afsløring: Fagboss betalte for tomme lokaler

Fagboss optrapper fødselsdags-krig om 400.000 kroner

Valentin og a-kasseformand: Rigtige pamper-venner 

Medlemmerne betalte: Formand sendte Valentin på wellness-tur

Fyret direktør gav vin-venner ordrer for 2,6 mio. kr: Formanden sad med til bords

A-kasse melder fyret direktør til politiet for middage 

Valentin afviser alt: Her er kvitteringerne

Nyt krisemøde i skandaleramt a-kasse: Stolen vakler under formanden

Under krisemøde i a-kasse: Skandaleramt formand og to direktører trækker sig

Annonce afslører formand: Inviterede til svinedyr reception 

Whistleblower: Pamper-formand ville skjule chikane af tillidsfolk

Afslørede a-kasse: Nu er whistleblower fyret 

Politiker om whistleblower-fyring: Et spark i skridtet  

Whistleblower: Ny direktør også fedtet ind i skandaler

Afsløring: Pamper-direktør havde VIP-vinskab og flasker til 800 kr stykket 

Ved du noget, så tip os enten på sms/mms: 1224 (almindelige takst) eller på mail: 1224@eb.dk

.

Meget uheldigt sammentræf
I det hele taget vurderer STAR, at a-kassens bestyrelse har svigtet sit ledelsestilsyn.

'Undersøgelsen indikerer, at forhenværende direktør Michael Valentin i de undersøgte forhold har haft mulighed for at handle på eget initiativ og for egen vinding uden tilstrækkeligt ledelsestilsyn fra a-kassens bestyrelse og formand, idet undersøgelsen efterlader det indtryk, at der ikke har været fastsat tilstrækkeligt klare rammer for direktørens beføjelser, herunder varetagelsen af bijob og tillidshverv (...). Det finder styrelsen på det foreliggende grundlag kritisabelt.'

Samlet konkluderer STAR om bestyrelsens rolle i skandale-sagerne:

'Selvom der på det foreliggende ikke er grundlag for at fastslå et egentligt juridisk ansvar for bestyrelsen, er der unægteligt tale om et meget uheldigt sammentræf af omstændigheder, hvor en højere fra af agtpågivenhed sandsynligvis kunne have afværget de for a-kassen meget uheldige sager.'

Akademikernes A-kasse har mulighed for at komme med bemærkninger til STAR's kritik frem til 23. januar. Herefter træffer styrelsen endelig afgørelse i sagen.

Hverken Allan Luplau, der er direktør i Sygeforsikringen 'danmark', eller a-kassens nye bestyrelsesformand, Thomas Damkjær Petersen, har på nuværende tidspunkt kommentarer til STAR's kritik.

Hes ses den afgåede bestyrelsesformand Allan Luplau(til venstre) med høj cigarføring sammen med Michael Valentin til et arrangement i Valentins vin-kælder. Michael Valentin har senere fortalt, at han selv betalte for dette arrangement og har i den forbindelse fremlagt et bilag på mad. PRIVATFOTO Politik Afsløring: Pamper-direktør havde VIP-vinskab og flasker til 800 kr stykket

Fagbevægelsen er ’misforvaltet af vandgopler’, lød kritikken fra fyrede Michael Valentin, der blev kendt for sin kritik af pamperi og frås. Foto: Ditte Lysgaard Holm/Ritzau Scanpix Politik Pamper-revseren selv fældet af pamperi

Grafikken er fjernet på grund af opdateringer på sitet.

94 kommentarer
Vis kommentarer

Skærm

Seneste i Nyheder
Mest læste i Nyheder
Hent flere
Hent flere