Alternativet vil dele kirkeskatten ud til flere trossamfund

Flere skal have del i kirkeskatten for at forhindre antidemokratiske donationer, mener Alternativet

Forskellige tros- og livssynssamfund ud over folkekirken bør få del i de penge, som bliver betalt via kirkeskat.

Det foreslår Alternativets kirke- og ligestillingsordfører Sikandar Siddique.

- I forlængelse af debatten om udenlandske donationer så kunne man kigge på en model som i Norge, hvor kommunerne uddeler midler til de forskellige trossamfund.

- Midlerne fordeles ved, at borgere i selvangivelsen vælger, hvilket trossamfund de ønsker at tilhøre, forklarer han.

Sikandar Siddique mener, at det vil skabe ligestilling mellem forskellige tros- og livssynssamfund i Danmark.

Desuden vil det adressere problemet med antidemokratiske donationer til blandt andet danske moskéer.

Den problematik har regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance lørdag besluttet at gribe ind overfor.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har sammen med partierne drøftet hovedtankerne i et kommende lovforslag om en forbudsliste.

Lovforslaget, som skal gøre det strafbart at modtage donationer fra foreninger eller personer, som modarbejder demokratiske værdier, bliver efter planen fremsat til april.

- Vi står i en højaktuel situation, hvor man vil lukke for donationer udefra. Det kan jo medføre, at trossamfund og moskéer må lukke, så borgere ikke kan dyrke deres religion.

- At tilbyde vores trossamfund den service, som i dag kun gælder folkekirken, vil sikre, at vi ikke påvirkes udefra, lyder det.

Sikandar Siddique mener, at regeringens løsning er for letkøbt.

På den ene side vil man gerne handle med for eksempel Saudi-Arabien, men på den anden side vil man ikke have, at de giver penge, siger Siddique.

Han understreger, at Alternativet ikke har lagt sig fast på en bestemt model.

- Jeg mener godt, kommunerne godt kan løfte opgaven, men det behøver ikke være dem. Det er blot et forslag.

- Vi kan se mod Norge, men vi kan også sagtens skrue en model sammen, hvor det er en anden instans, der gør det, lyder det.