Regeringen belønner a-kassemedlemmer

Regeringen vil give ansatte i fleksjob, der er medlemmer af en a-kasse, et højere tilskud end andre

Regeringen lægger op til at forskelsbehandle folk i fleksjob, så ansatte i fleksjob, der er medlemmer af en a-kasse, får et højere tilskud end andre, fremgår det af udspillet.

Regeringen foreslår, at medlemmer af en a-kasse kan få op til 98 procent af maksimale dagpenge (cirka 200.000 kroner årligt i 2012), mens ikke-medlemmer kan få et tilskud på op til 88 procent af maksimale dagpenge (cirka 180.000 kroner årligt i 2012).

Derudover ønsker regeringen, at tilskuddet fra arbejdsgivere bliver aftrappet, jo højere lønnen er. Og arbejdsgiverne skal i fremtiden kun betale løn for den arbejdsindsats, den ansatte reelt yder.

Tilskuddet vil være helt væk, når lønnen er cirka 36.500 kroner om måneden for medlemmer af a-kasse og cirka 33.500 kroner om måneden for ikke-medlemmer.

Alle, der bliver ansat i et fleksjob, vil være sikret en årlig indkomst på mellem 180.000 og 200.000 kroner, alt efter om de er medlemmer af en a-kasse eller ej, fremgår det af udspillet.

Tilskudsmodellen betyder også, at de lavest lønnede opnår de højeste tilskud i modsætning til i dag, hvor det er lige omvendt.

Personer under 40 år vil med den nye ordning højst kunne få tildelt fleksjob fem år ad gangen.

Regeringen anslår, at reformen bidrager med cirka 1,9 milliarder kroner i 2020 og knap 3,5 milliarder på lang sigt.

0 kommentarer
Vis kommentarer