R: Ekspert-korps skal sikre klogere elever

Et ekspertkorps skal hjælpe skoler med bedre undervisning i matematik og dansk, siger Radikale.

Landets dygtigste lærere og skoleledere skal hjælpe skolerne med at give eleverne bedre undervisning i dansk og matematik. Det siger den radikale undervisningsordfører, Lotte Rod, om regeringens udspil til en folkeskolereform.

- Vi vil gerne have et korps af de dygtigste lærere og ledere, som kan komme ud og spare med skolelederen og komme med ind i undervisningen og ruste lærerne til at gøre endnu mere af det, der fungerer godt, siger hun.

- På den måde bliver eleverne også dygtigere, siger Lotte Rod.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) fremlægger onsdag i Jyllands-Posten sit udspil til en folkeskolereform. Her er det skal mål, at danske børn bliver bedre til dansk og matematik.

Men trods det øgede fokus på de to fag, så siger den radikale Lotte Rod, at det ikke nødvendigvis betyder, at lærerne skal undervise mere - ligesom hun forsikrer, at det ikke kommer til at gå ud naturfag eller de praktisk-musiske fag.

- Det gør det ikke. Målet om, at vi skal blive bedre til dansk og matematik kræver, at vi skaber bedre undervisning. Det kræver at eleverne bliver mere motiverede, at eleverne trives, at vi får forskellige talenter i spil - også de praktisk-musiske fag, siger hun.

- Det hænger alt sammen for at eleverne bliver dygtigere, siger Lotte Rod.