Vejprojekter står på uvishedens rasteplads

En lang række vej- og baneprojekter henlægges på ubestemt tid, da der ikke er penge til dem

Mens DSB tirsdag kunne glæde sig over et bredt forlig om en elektricificering af jernbanen mellem Esbjerg og Lunderskov står den på fortsat uvished for tilhængerne af en lang række vejprojekter landet rundt.

I forligsteksten, som er udformet af alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten, konstaterer politikerne, at projekterne er fornuftige, men at pengekassen er tom.

- Der er tale om en række vigtige vej- og baneprojekter. En stor del af projekterne udviser høje samfundsøkonomiske afkast og dermed positive effekter for samfundsøkonomien, står der i forligsteksten.

- Parterne konstaterer, at Infrastrukturfonden er disponeret til andre vigtige infrastrukturprojekter i kraft af tidligere indgåede transportaftaler i forligskredsen, og at der derfor for nærværende ikke kan findes finansiering til projekterne, hedder det videre.

Projekterne dækker over alt fra en tredje forbindelse over Limfjorden til en udvidelse af motorvejen syd om Odense.

Politikere oplyser, at de vil tage stilling til de enkelte projekter "så hurtigt som muligt med henblik på at skabe klarhed for de berørte borgere og virksomheder med mere i de berørte områder".

Den økonomiske situation betyder samtidig, at politikerne vil se nærmere på, om man kan hente penge udefra til nogle af projekterne.

Tidligere har transportminister Henrik Dam Kristensen (S) givet udtryk for, at han ikke på forhånd vil afvise et brud med det danske princip om, at det er gratis at køre på landets veje.

- Jeg vil ikke lægge mig fast på nogen løsning, og jeg vil heller ikke afvise nogen. Men hvis vi ikke finder nogen løsninger, så kommer de her projekter ikke i stand, sagde han til Ritzau i sidste uge.

Konkret vil forligskredsen drøfte med Frederikssund Kommune, om man ønsker at brugerfinansiere en ny forbindelse over Roskilde Fjord, eller man foretrækker at udskyde projektet.

0 kommentarer
Vis kommentarer