Thorning sætter p-politik i bakgear

Førhen var det klar socialdemokratisk politik at fjerne loftet over p-afgifter i kommunerne. Men ikke længere

Statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) satte i bakgear i forhold til sit eget partis politik, da hun tirsdag bestemt afviste at lade kommunerne omkring København hæve parkeringsafgifterne.

- Omegnskommunerne får ikke lov til at hæve parkeringsafgifterne, sagde hun.

En høj parkeringsafgift vil være gift for den betalingsring, som regeringen vil lægge omkring København. For hvis det er dyrt at parkere uden for ringen, kan bilisten lige så godt betale for at køre gennem ringen.

Sidste år var det klar socialdemokratisk politik, at kommunerne selv skulle kunne bestemme parkeringsafgifterne og dermed styre trafikken.

Partiet ville fjerne det loft, som den tidligere regering lagde over p-afgifterne.

Det understregede den socialdemokratiske kommunalordfører Rasmus Prehn ved en debat i Folketinget den 26. maj 2011. Han mente, at loven om loftet var overflødig.

- Derfor er det helt naturligt for os at aflyse den her lov, straks vi får mulighed for det, sagde han.

Kommunerne skal selv have lov til at regulere med parkeringsafgifter, mente han.

- Hvis de gerne vil lave nogle parkeringsafgifter for at få en bestemt byplanlægning eller noget andet for at sikre mod uhensigtsmæssig trafik, skal de have mulighed for det, sagde den socialdemokratiske ordfører.

Han advarede mod nidkært at komme med "et overgreb fra centralmagtens side".

Nu bakker Helle Thorning-Schmidt helhjertet op om "overgrebet", mener den konservative Rasmus Jarlov, der som daværende folketingsmedlem var i debat med Rasmus Prehn om sagen i maj 2011.

-Jeg er meget glad for, at Socialdemokraterne heller ikke på dette punkt lever op til, hvad de sagde før valget, siger Jarlov, nu medlem af Københavns Borgerrepræsentation.

Ifølge den gældende lov, kan kommunerne godt hæve p-afgifterne. De skal bare aflevere overskuddet til staten.