VK-ministre overbetalt med 2,4 millioner

Tre tidligere ministre i VK-regeringen har fået 2,4 millioner kroner for meget i såkaldt eftervederlag

De Konservatives leder Lars Barfoed samt Venstres Karen Jespersen og Hans Christian Schmidt har fået 2,4 millioner kroner for meget i såkaldt eftervederlag for deres ministertid.

Det fastslår Rigsrevisionen, skriver B.T.

Det er Personalestyrelsen, der ved en fejl har udbetalt i alt 47 måneders eftervederlag for meget til de tre ministre.

Reglerne siger, at politikere kun kan få udbetalt eftervederlag for den seneste periode, de har haft adgang til en ministerbil.

Men ved en fejl har både Lars Barfoed, Karen Jespersen og Hans Christian Schmidt også fået penge for deres foregående ministerperioder.

I Karen Jespersens tilfælde har hun dermed endnu engang fået penge for de syv år, hun sad som socialminister under Poul Nyrup Rasmussens SR-regering i 1990'erne.

Selvom Karen Jespersen gik af som minister i 2009, så hæver hun på grund af fejlen stadig eftervederlag på en million kroner om året, skriver B.T.

Hvis reglerne ikke var blevet fejlfortolket, så havde udbetalingerne standset for mere end et år siden, i oktober 2010.

For Lars Barfoeds vedkommende er hans korte tid som forbrugerminister i 2005 nu kommet ham til gavn.

Den periode har han nu igen scoret eftervederlag for, og det samme gælder for Hans Christian Schmidt, der allerede én gang har fået penge for sin tid som miljøminister, men nu altså har fået det igen som tidligere transportminister.

Hvis modtagerne af eftervederlag modtager andre pensioner fra Folketinget eller i øvrigt har anden lønindtægt, så reguleres der i eftervederlaget.

Formanden for statsrevisorerne Peder Larsen (SF) mener, det vil være 'et pænt træk', hvis de betaler pengene retur. Om de kan tvinges til lommerne afhænger dog ifølge statsrevisoren, om eks-ministrene har været i ond tro.

Det kan jeg ikke afgøre på stående fod, lyder det.