Nu skal MF'erne tale om deres pension

Det nyvalgte Folketing kommer til at tage stilling til de favorable ordninger om politikerpensioner

Folketingsmedlemmere generelt og tidligere ministre specielt skal sige farvel til pensionsprivilegierne, mener Enhedslisten. (Foto: Folketingets tv)
Folketingsmedlemmere generelt og tidligere ministre specielt skal sige farvel til pensionsprivilegierne, mener Enhedslisten. (Foto: Folketingets tv)

En af konsekvenserne af den tilbagetrækningsreform, som Folketinget efter valget stadig har flertal for at gennemføre, er, at folkepensionsalderen gradvis sættes op.

Da det blev aftalt før sommer, var der voldsomt røre om de pensioner, som folektingspolitikerne selv har ret til. Mens folkepensionsalderen i dag er mellem 65 og 67 år, udbetales politikeres pensioner, fra de er mellem 60 og 62 år, afhængigt af hvilke regler de er omfattet af.

Nu får de chancen
Flere politikere meldte ud, at jo, de kunne godt se, at det burde man se på - og nu får de chancen.
Læs: Politikerne rede til ringere pension

Enhedslisten har i dag fremsat et forslag til folketingsbeslutning om 'politikeres pensionsprivilegier'. Det vil sige, at sagen kommer til diskussion inden særligt længe.

Frank Aaen, finansordfører for EL, tror, at der kan skaffes flertal for forslaget:

- Der var jo tilkendegivelser før valget, så hvorfor ikke, siger han til ekstrabladet.dk om forslaget, som vil sidestille MF'ernes pensionsalder med folkepensionsalderen. De nye regler skal gælde for alle nuværende og fremtidige folketingsmedlemmer og ministre.

Aftaler kan ændres hurtigt
Forslaget vil også fjerne en omstridt ret for ministres mindreårige børn til pension, når ministerperioden ophører.
Læs: Pensionsregler forgylder ministerbørn

Per Clausen, Enhedslistens gruppeformand, fremhæver, at bevarelse af de nugældende privilegier ikke kan begrundes med indgåede lønaftaler.

- Når Folketinget med kort varsel kan ændre efterlønnen og pensionsalderen for resten af befolkningen, så bør man selvfølgelig også være parat til selv at afgive privilegier, som man tidligere har oppebåret., skriver Per Clausen i begrundelsen for beslutningsforslaget. Enhedslisten mener i øvrigt, at MF'erne lønnes godt nok til selv at spæde til pensionen:

De kan selv spare op
- Hidtil har pensionerne fulgt efterlønsalderen. Det er ikke rimeligt. Politikere kan ligesom alle andre vælge at spare op til efterlønnen. Derfor bør politikernes pensioner fremover følge folkepensionsalderen, skriver Per Clausen i begrundelsen.

Det er både regeringen og Folketingets præsidium, som efter forslaget skal ændre regler.

Peter Skaarup, Dansk Folkeparti, siger til ekstrabladet.dk, at hans parti selv har haft tanker om at komme med et lignende beslutningsforslag.

- Jeg har ikke set Enhedslistens forslag, men umiddelbart vil jeg mener, at vi skal støtte det, siger Peter Skaarup.

0 kommentarer
Vis kommentarer