Chok-tal til Løkke kan være helt i hegnet

Hans Engell forklarer, hvorfor man skal tage politiske meningsmålinger med et gran salt - én ud af 21 er helt, helt forkert, men rent gætteri er det dog ikke

Statsminister Lars Løkke Rasmussen får alvorligt baghjul i en af dagens mange meningsmålinger - men Hans Engell beroliger: - hver 21. meningsmåling vil statistisk set været totalt i skove. (Foto: Bo Svane)
Statsminister Lars Løkke Rasmussen får alvorligt baghjul i en af dagens mange meningsmålinger - men Hans Engell beroliger: - hver 21. meningsmåling vil statistisk set været totalt i skove. (Foto: Bo Svane)


Hans Engell giver hver dag i valgkampen et fingerpeg til den dovne eller travle vælger om, hvad man kan koncentrere sig om netop nu.

'Chok-måling sender Løkke til tælling.'

Denne nyhed dominerer tirsdag morgen en stor del af landets nyheds-sites. Den bygger på en af valgkampens utallige meningsmålinger, som i dag giver Lars Løkke og hans blå blok et minus på hele 21 mandater i forhold til Helle Thornings røde blok.

Barfoeds våde drømme
Målingen, som kommer fra initituttet Voxmeter, og som offentligøres af Ritzaus Bureau, kommer samme dag, som Berlingske refererer sit hus-institut, Gallup, for at give De Konservative 12,1 procent af stemmerne, hvilket er pænt over 2007-valgets resultat.

Tallet ville kunne give Lars Barfoed & Co. våde drømme, hvis ikke det var så nærliggende, at der er tale om en trykfejl, som bytter om på konservatives og Dansk Folkepartis tilslutning. Berlingske tildeler på sin forside DF 6,9 procent af stemmerne. Byttes tallene om, svarer det nogenlunde til de hidtidige tendenser.

Stritter i alle retninger
Hans Engell, som dagligt vejleder den dovne eller travle vælger i, hvordan man skærer ind til benet i valgkampens mange tilbud, råder i dag til, at meningsmålingerne tages med et gran salt.
Læs: En uges valgkamp - og intet er hændt

- Der er grund til størst mulig skepsis i forhold til strømmen af daglige målinger, siger han til ekstrabladet.dk. - De stritter i alle retninger og viser helt forbløffende udviklinger.

- Der er nok én generel tendens, som rækker klart ud over muligheden for statistisk usikkerhed: Det er de radikales og Enhedslistens markante fremgang. Der er også en ret sikker tendens til, at Venstre bliver en smule mindre og de konservative en del mindre end ved 2007-valget, og at der skal ske et regulært mirakel - som ganske vist hævdes at være set før! - for at Per Ørum Jørgensen og Kristendemokraterne kan genopstå i Folketinget efter valget. Derudover er der stadig meget stor usikkerhed.

Derfor svinger det så meget
- Hvordan kan det være, at der er så store udsving i meningsmålingerne?

- Det skyldes mange ting, forklarer Hans Engell. - Institutterne har forskellige måder at indsamle deres informationer på. Det kan være tidspunktet på dagen. Benyttes telefon eller internet? Hvor mange mennesker bliver spurgt? Hvilken beregningsmetode bruges til bearbejdning af tallene?

- De mest pålidelige tal er dem, som man får gennem de såkaldt vægtede gennemsnit. Professor Søren Risbjerg Thomsen benytter dem i de målinger, som altinget.dk giver til abonnenter, og Berlingskes tillæg Politiko offentliggør dagligt vægtede målinger på nettet. ( Det er Politikos vægtede målinger, som ekstrabladet.dk normalt bruger ved mandatberegninger, red.)
Se på Danmarkskort, hvem der ryger ind og ud

Megafon var tættest på
- Her vægtes målingerne i forhold til det, som man ved om dem, men også her kan der jo være fejl, konstaterer Engell. - Og stor usikkerhed i institutternes måling afspejles naturligvis også i det gennemsnit, man kan lave af dem.

Hans Engell fraråder ikke totalt at skele til meningsmålinger, hvis man gerne vil vide, hvad vej vinden blæser.

- Målingerne er jo ikke mere skæve, end at et snit af dem som regel rammer de danske valgresultater ret tæt på. Det er jo ikke det rene gætteværk!

Situationen er labil
- Men i øjeblikket er situationen herhjemme labil, og det afspejles naturligt nok i målingerne, medgiver ekstrabladet.dk's kommentator.

- Hver dag har sine store slagsmål, og de foregår - som alle vel har opdaget - ikke bare mellem blokkene, men også internt i blokkene.

- Der er også stadig dem, der ikke har besluttet sig...?

- Ja. Og de kan gøre udslaget, selv om fordelingen blandt de tvivlere, der beslutter at stemme, ofte ligger tæt på dem, der allerede i god tid har gjort deres stilling op.

Målingerne deklareres
- De udsving, som målingerne viser - kan de skyldes, at folk stille og roligt er ved at tage stilling og dermed tæller med?

- Det betyder noget, men den statistiske usikkerhed betyder mere, mener Hans Engell.

De fleste meningsmålingsinstitutter gør sig nu om dage umage med at 'deklarere' deres målinger og fortælle, hvordan de indsamler data, og hvor stor statistisk usikkerhed, der knytter sig til dem. Generelt må man regne med en usikkerhed på +/- to-tre procentpoint.

- Og så siger statistikere, som har forstand på dén slags, at hver 21. måling i enhver meningsmåling rammer totalt i hegnet, oplyser Hans Engell. - Det kan jo være, at den måling, som i dag giver Lars Løkke et gigantisk baghjul, netop er nummer 21.