Radikale til Pind: Overhold konventionerne

Selvom statsløs er til fare for rigets sikkerhed, skal han have dansk statsborgerskab, lyder det fra Jelved

Statsløs palæstinenser skal have indfødsret i Danmark, selvom han ifølge PET er til fare for rigets sikkerhed.

Så klar er meldingen fra Radikale Venstre, efter at integrationsminister Søren Pind (V) har bedt partierne melde tilbage om, hvad de mener, at ministeren skal foretage sig i den konkrete sag.

- Vi mener, at vi skal leve op til de internationale konventioner, vi har tilsluttet os. Og som jeg kan vurdere det, betyder det, at vedkommende skal have indfødsret, siger integrationsordfører Marianne Jelved og forsætter:

- Der er allerede taget højde for denne problemstilling i konventionen. Og for eksempel hvis man har fået en dom på fem år eller derover, kan man undlade at give statsborgerskab.

Juristerne i Justits- og Integrationsministeriet konkluderer da også "krystalklart", at en person, som er til fare for rigets sikkerhed, har krav på dansk statsborgerskab.

Men hos regeringens støtteparti er holdningen dog en helt anden. Dansk Folkeparti kræver, at den statsløse bliver sendt ud af landet.

- Vi har tradition for, at når PET har advaret mod en mand, så følger vi anbefalingen. Vi beder ikke om en begrundelse, siger medlem af indfødsretsudvalget Jesper Langballe.

- Så sagen er meget enkel, og løsningen er lige så enkel. Den pågældende person skal selvfølgelig ikke have indfødsret.

Det er Folketinget - som via indfødsretsudvalget - bevilger indfødsret. Det sker næste gang i oktober.

Sagen om de statsløse palæstinensere rullede, da det kom frem, at Integrationsministeriet i årevis har brudt to FN-konventioner om statsløses rettigheder.

Det skete, selv om myndighederne kendte konventionerne, der giver unge statsløse ret til dansk statsborgerskab på særligt lempelige vilkår.

Et år senere informerede ministeriet om sagen på sin hjemmeside. Herefter fik 400-500 statsløse tilsendt et brev om, at de kan søge om indfødsret i Danmark.

0 kommentarer
Vis kommentarer