Rod i økonomi truer Forsvarets operationer

Statsrevisorerne kommer i ny beretning med massiv kritik af forsvarets rod i økonomien

Statsrevisorerne kommer i ny beretning med massiv kritik af forsvarets rod i økonomien. (Foto: Joachim Adrian)
Statsrevisorerne kommer i ny beretning med massiv kritik af forsvarets rod i økonomien. (Foto: Joachim Adrian)

Statsrevisorerne kommer i ny beretning med massiv kritik af forsvarets rod i økonomien.

'Statsrevisorerne ser med stor alvor på manglerne i forsvarets økonomistyring', hedder det i konklusionen i en beretning, som statsrevisorerne netop har fremlagt.

Læs hele Rigsrevisionens rapport om Forsvarets rodede økonomi

Rodet i økonomien er så voldsomt, at det reelt truer Forsvarets operationer, konkluderer statsrevisorerne:

'Statsrevisorerne gør Folketinget opmærksom på, at der er så væsentlige problemer i forsvarets økonomistyring, at det kan svække grundlaget for Folketingets prioriteringer og beslutninger om opgaver, aktiviteter og resurser i forsvaret.'

'Statsrevisorerne påtaler, at Forsvarsministeriets departement ikke har udfyldt sin rolle som overordnet ansvarlig for kvalitetssikring og kontrol i forhold til den økonomiske styring i forsvaret.'

'Beretningen viser imidlertid, at den nødvendige økonomistyring ikke er til stede i forsvaret. Manglen på sammenhæng i styringen af opgaver, aktiviteter og resurser vanskeliggør forsvarets muligheder for en rettidig og pålidelig planlægning og prioritering.'

0 kommentarer
Vis kommentarer