Politikere er rede til ringere pension

Folketingsmedlemmer og ministre kan også se frem til ringere pensionsvilkår, hvis pensionsalderen stiger. Regeringen imod ændringen

Simon Emil Ammitzbøll er klar til at få en lavere pension. (Foto: Jesper Stormly Hansen)
Simon Emil Ammitzbøll er klar til at få en lavere pension. (Foto: Jesper Stormly Hansen)

Et flertal i Folketinget er også rede til at forringe egne og ministres pensionsvilkår, hvis tilbagetrækningsreformen gennemføres efter folketingsvalget.

Både Enhedslisten, SF, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti er enige i intentionen i et beslutningsforslag fra Liberal Alliance om at ændre ministres og folketingsmedlemmers pensionsvilkår, så de afspejler de generelle vilkår.

- Der er i hvert fald et flertal i Folketinget for at gøre noget ved det, siger Liberal Alliances politiske ordfører, Simon Emil Ammitzbøll, efter at Folketinget førstebehandlede beslutningsforslaget tirsdag.

Folketingspolitikere skal have særvilkår
Flertallet er opstået, efter at VK-regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale i maj aftalte at hæve efterløns- og pensionsalderen. Kort forinden havde et tilsvarende beslutningsforslag fra Enhedslisten ellers kun fået opbakning af Liberal Alliance.

Netop de to regeringspartier samt De Radikale kritiserer imidlertid den uhellige alliance for nok at tale om, at folketingsmedlemmer og ministres skal følge resten af samfundet - men uden at gøre sig klart, hvad det egentlig betyder.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) henviser til, at når ministre og folketingsmedlemmer kan gå tidligere på pension, så skyldes det, at partierne i Velfærdsforliget i 2006 besluttede at friholde de private arbejdsmarkedspensioner for forringelser.

- Hvis man lægger op til et brud med princippet om, at ministre og folketingsmedlemmer sidestilles med dem, så er regeringen imod, siger finansministeren.

Socialdemokraternes gruppeformand, Carsten Hansen, er enig i, at Liberal Alliance prøver at "høste alle populismens roser" på en gang.

- Men det ændrer ikke på, at også folketingsmedlemmer og ministres allerede indgåede arbejdsmarkedspensioner nu kan komme i spil, understreger gruppeformanden.

0 kommentarer
Vis kommentarer