Sådan siger de om dansk grænsekontrol

Debatten om kontrollen ved Danmarks grænser til andre EU- og Schengenlande har været intens, siden regeringen og Dansk Folkeparti lavede aftalen om øget kontrol

Dokumentation:
Siden regeringen og Dansk Folkeparti 11. maj aftalte at sende flere toldere til grænserne, har debatten raset, og især de seneste dage er den tilspidset:

Werner Hoyer, tysk viceudenrigsminister, i Berlingske 7. juni:

- De, som ønsker en renationalisering og vil stille historiens hjul tilbage, de, som længes tilbage til nationale valutaer eller ligefrem grænsekontroller, benægter Europas centrale resultater - frihed og velstand - og leger med nationalismens ild.

- De, som bekender sig til Europa, bidrager til at nedbryde grænser. En diskussion om at styrke nationale grænser bidrager kun til at forstærke grænserne i hovederne.

Barfoed: Uheldig debatform
Lars Barfoed (K), justitsminister, i Berlingske 8. juni:

- Jeg kan ikke på nogen måde se, at det har noget at gøre med at lege med nationalismens ild. Jeg synes, at det er en uheldig debatform, hvis det er det, der antydes.

Tysklands ambassadør i Danmark, dr. Christoph Jessen, i Berlingske 8. juni:

- Jeres skatteminister siger hele tiden, at Slesvig-Holsten har flere end 300 toldere. Sådan kan man ikke gøre det op. Man kan ikke på nogen måde konkludere ud fra antallet af toldere, at grænsen er bemandet med det antal personer.

Tyskland undrer skatteministeren
Peter Christensen (V), skatteminister, til Ritzau 8. juni:

- Det undrer mig, at Tyskland nu siger, at de ikke har døgnbemanding ved grænsen. Vi har spurgt de tyske skattemyndigheder om lige præcis dét, og det har de svaret ja til.

Danmarks ambassadør i Tyskland, Per Poulsen-Hansen, i Hamburger Abendblatt 9. juni, citat fra et møde i den slesvig-holstenske landdags Europaudvalg:

- Det er ikke sådan, at vi planlægger gammeldags grænsekontroller.

- Jeg tror, vi har haft en problem med præsentationen (af aftalen, red.).

Kjærsgaard: EU er skæppeangst
Pia Kjærsgaard, formand for Dansk Folkeparti, i Politiken 9. juni:

- Det er ikke en EU-sag eller en Schengen-sag. Det er ikke en regionalsag, som danskere eller tyskere i Sydslesvig skal afgøre som et rent regionalt anliggende, og det er da slet ikke noget, som den tyske ambassadør i Danmark, Christoph Jessen, skal blande sig i!

- Sagen er jo, at EU er skæppeangst for, at lille Danmarks nye toldkontrol vil rejse en dominoeffekt af lande i EU, der også alene ud fra en national pligt til at værne landet mod forbrydelser udefra af snart sagt enhver art vil kopiere vores kontrol. Det håber jeg vil ske. For landenes skyld. Og for at sætte en grænse for EU.

Dunst over dansk formandskab
Marlene Wind, professor ved Københavns Universitets Center for Europæiske Studier, i Politiken 9. juni om stridens betydning for kommende dansk EU-formandskab:

- Hvis det ikke afklares hurtigt, vil der ligge en dunst af selvtilstrækkelighed over for EU over det danske formandskab. Det stiller endnu engang Danmark i et dårligt lys.

José Manuel Barroso, formand for EU-Kommissionen, i et brev til statsminister Lars Løkke Rasmussen 13. maj:

- Medlemslande må ikke udføre systematisk kontrol ved EU’s indre grænser, hverken for varer eller for mennesker.

- Hvis det bliver nødvendigt, så vil vi tage alle nødvendige skridt for at sikre fuld respekt for den relevante lovgivning.

Connie H. : Rører ved hellige principper
Connie Hedegaard, EU’s danske klimakommissær, til TV2 News 8. juni:

- Man er inde at røre ved hellige principper. De åbne grænser er en milepæl i Europa.

John Lohff, formand for Konservative i Sønderborg, i Politiken 9. juni:

- Det er kommet dertil, hvor regeringen må trække aftalen om grænsekontrol tilbage.

- Det virker, som om regeringen slet ikke forstår, hvad den har rodet sig ud i. Hvor vanvittigt det er at indgå sådan en aftale med DF, og hvor utilstedeligt det er ikke først at tage kontakt til Tyskland.

Dansk Industri: Gavner ikke
Karsten Dybvad, administrerende direktør i DI, i Information 9. juni:

- Vi kan se på reaktionen i udlandet, at det opfattes som et markant signal. Det i sig selv gavner hverken dansk erhvervsliv og dansk økonomi.

Niels Helveg Petersen (R), tidligere udenrigsminister, i Berlingske 7. juni:

- Man kan være helt sikker på, at denne sag både har Kommissionens og de andre medlemsstaters største interesse. Jeg stiller mig selv spørgsmålet, om man under forhandlingerne om dette her overhovedet har spurgt sig for i Udenrigsministeriet, og hvad var i givet fald ministeriets svar? Det er en utrolig interessant problemstilling.

USA: Alt samles i denne debat
Suzanne Daley, New York Times’ Europa-korrespondent, i Jyllands-Posten 9. juni:

- I USA er vi interesserede i den forandring, der breder sig over Europa. Anti-euro- og anti-EU-stemningen, modstanden mod indvandring og højrebølgen. Alt det er ligesom samlet i debatten om grænsekontrollen.

Sådan har skatteminister Peter Christensen fået svarene om andre EU-landes grænsekontrol

* Folketinget bad i maj skatteminister Peter Christensen (V) om at oplyse, om der er andre lande inden for Schengen-samarbejdet, der har døgnbemandede grænseovergange og i givet fald hvilke.

* Skat iværksatte en rundspørge af generel karakter inden for Skats kontaktnetværk i de europæiske toldadministrationer i de EU-lande, som deltager i Schengen-samarbejdet.

* Spørgsmålet havde følgende ordlyd: 'Eksisterer der i landet toldsteder placeret ved indre grænse, som har åbent dagligt 24 timer? Vi går ud fra, at der findes sådanne toldsteder ved de ydre grænser for eksempel i havne eller lufthavne, men eksisterer der også sådanne toldsteder ved indre grænse?'.

* Alle lande undtagen Italien og Grækenland svarede. Langt de fleste svarede, at de ikke har døgnbemandede grænseovergange.

* Seks lande - Tyskland, Portugal, Finland, Sverige, Litauen og Polen - svarede, at de har nogle få døgnbemandede grænseovergange. Svarene blev givet af kontaktpersonerne - og de seks svar var ifølge Skat af lidt uensartet karakter.

* De fem af landene svarede, at de har en til to døgnbemandede grænseovergange - for eksempel har Tyskland på grænsen mod Polen og Tjekkiet.

* Sverige svarede, at man tilstræber at have toldere på grænsen mod Danmark 24 timer i døgnet.

* Skat understreger, at der svares på, om man har døgnbemandede grænseovergange. Der svares ikke på, hvad man bruger denne døgnbemanding til, herunder i hvor høj grad bemandingen anvendes til kontrol.

Kilde: Skat via Ritzau