Kommuner takker nej til de 25.000 kroner

Forslaget om at give kommunerne penge for at sende udlændinge ud af landet er en dårlig idé, siger kommunerne.

25.000 kroner - nej tak!

Kommunernes Landsforening (KL) tager afstand fra regeringens, Dansk Folkepartis og Kristendemokraternes forslag om at give kommunerne 25.000 kroner for hver udlænding, der forlader kommunen og rejser ud af landet.

Sådan lyder det i et netop indsendt høringssvar til lovforslaget.

- Vi føler, at det er en rigtig dårlig idé. Vi synes ikke, vi skal arbejde med resultattilskud. For det indebærer, at de udlændinge, som er her, ikke kan have tillid til kommunens vejledning, siger Erik Nielsen (S), formand for arbejdsmarkedsudvalget i KL.

- De kan måske komme til at opfatte noget af det, vi siger, som et forsøg på at presse dem til at rejse hjem, siger han.

Pengene til ordningen skal efter planen tages fra kommunernes bloktilskud, hvilket i praksis vil betyde, at alle kommunerne finansierer ordningen.

Og det skaber også bekymring hos KL, der påpeger, at det typisk er bosniere og tyrkere, der tager imod tilbuddet, og disse befolkningsgrupper er overrepræsenterede i nogle kommuner.

- Vi er ikke tilhængere af øremærkede bloktilskud. Kommuner uden ret mange udlændinge vil komme til at betale for ordningen, siger Erik Nielsen.

- Men jeg er nu ikke sikker på, at de kommuner med rigtig mange udlændinge også gerne vil af med dem. En hel del af dem er rigtig gode borgere, som vi har brug for som arbejdskraft i Danmark, siger han.

Lovforslaget indebærer udvidet pligt for kommunerne til at vejlede udlændinge om mulighederne for repatriering, 25.000 kroner til kommunen for hver udlænding, der forlader Danmark og en udvidelse af personkredsen, der er omfattet af repatrieringsloven.

0 kommentarer
Vis kommentarer