Sådan ser sygedagpenge-forslaget ud

Begrænsning på sygedagpenge for dødssyge patienter skal afskaffes med regeringens nye udspil på området

Er du en af dem, der bliver ramt af regeringens udspil, så din sygedagpengeperiode bliver halveret? Så kontakt Ekstra Bladet på 1224@eb.dk eller SMS 1224 (alm. takst)

Regeringen foreslår en ny sygedagpengemodel, der ser ud som følger:

* Alle sygemeldte, der opfylder betingelserne for at få forlænget deres sygedagpenge efter de nuværende syv forlængelsesregler, bliver ikke påvirket. De vil fortsat modtage sygedagpenge med uændret sats.

* En ny særlig forlængelsesregel for alvorligt syge borgere med livstruende sygdomme, hvor de bliver sikret sygedagpenge under hele sygdomsforløbet.

* Alle sygemeldte skal fremover have revurderet deres sag efter seks måneder. Sygemeldte, der i dag ikke opfylder betingelserne for at få forlænget deres sygedagpenge, starter på det tidspunkt i et ressourceforløb, hvor de er sikret forsørgelse.

* Indsatsen i ressourceforløbet bliver tilrettelagt individuelt og indeholder en helhedsorienteret indsats med beskæftigelsesrettede, uddannelsesrettede, sociale og sundhedsmæssige tilbud til at få afklaret sygdomsforløbet og vejen tilbage til arbejde.

* Under hele forløbet modtager man som sygemeldt en ydelse, der i niveau svarer til kontanthjælpen. Ydelsen er ikke afhængig af formue eller ægtefællens indkomst.

* Derudover ønsker regeringen, at sygemeldte i en forsøgsperiode får mulighed for at afvise behandling - for eksempel med antidepressiv medicin - uden at de mister deres forsørgelsesgrundlag.