Forsvaret får alvorlige hug for økonomirod

Statsrevisorer og Rigsrevisionen retter en skarp kritik af forsvarets økonomistyring, som endnu er for dårlig

Forsvaret har så dårligt styr på sin økonomi, at Statsrevisorerne nu lufter en alvorlig bekymring for, at det går ud over blandt andet krigsindsatsen i Afghanistan. Det sker på baggrund af en ny beretning fra Rigsrevisionen.

'Der er så væsentlige problemer i forsvarets økonomistyring, at det kan svække grundlaget for Folketingets prioriteringer og beslutninger om opgaver, aktiviteter og ressourcer i forsvaret,' skriver Statsrevisorerne, der giver forsvaret en alvorlig næse rodet.

Det er langt fra første gang, at Statsrevisorerne kritiserer forsvarets økonomistyring. Allerede i 1998 var der ellers tale om at ændre økonomistyringen efter 'totalomkostningsprincippet', men det er endnu ikke sket, konstaterer statsrevisorerne.

I 2005 købte forsvaret så it-systemet DeMars for at få styr på økonomien, men det virker kun i mindre grad, lyder konklusionen i beretningen.

Statsrevisorerne retter også en skarp kritik af departementet i Forsvarsministeriet, fordi der er tale om 'gentagen kritik fra Rigsrevisionen og Statsrevisorerne'.

'Statsrevisorerne påtaler, at Forsvarsministeriets departement ikke har udfyldt sin rolle som overordnet ansvarlig for kvalitetssikring og kontrol i forhold til den økonomiske styring i forsvaret.'

Både forsvarsminister Gitte Lillelund Bech (V) og Forsvarskommandoen tager Rigsrevisionens beretning 'til efterretning'.

- Forbedring af økonomistyringen er en løbende proces, og alle igangsatte initiativer er endnu ikke fuldt implementeret, men de seneste år er der iværksat en lang række konkrete tiltag, som begynder at virke, siger Poul Taankvist, Chef for Økonomistaben i Forsvarskommandoen, i en pressemeddelelse.

- Der er gjort meget for at forbedre økonomistyringen i de senere år. Når det er sagt, er jeg enig med statsrevisorerne i, at der er plads til yderligere forbedringer - både i Forsvarskommandoen og i Forsvarsministeriet, siger forsvarsministeren.

Læs hele Rigsrevisionens rapporten her: http://www.rigsrevisionen.dk/media%281850,1030%29/08-2010.pdf

0 kommentarer
Vis kommentarer