S vil gerne skrue på efterlønnen

Oppositionspartiet vil justere på den omstridte efterlønsordning og skaffe tiltrængte penge til statskassen

Socialdemokraterne er klar til at se på ændringer af efterlønnen, når de fredag morgen klokken ni møder op hos regeringen for at diskutere, hvordan den pressede danske økonomi skal hænge sammen i 2020.

Det skriver Politiken fredag.

- Det er vigtigt for Socialdemokraterne, at velfærdsaftalen består, men vi vil gerne være med til at se på justeringer af den, fortæller Morten Bødskov, Socialdemokraternes finansordfører, med henvisning til den brede velfærdsaftale fra 2006.

Aftalen hæver gradvist pensions- og efterlønsalderen.

Med til forhandlingsbordet medbringer Bødskov en række forslag under armen, der skal justere efterlønsordningen.

Efterlønsmodtagere skal blandt andet have mulighed for at tjene 60.000 kroner årligt eller 5000 kroner om måneden uden modregning i ydelserne.

Og så skal A-kassekontingentet gøres billigere, mens efterlønsbidraget bliver tilsvarende dyrere.

Den efterlønspræmie, som i dag udbetales til 65-årige, som er fortsat på del- eller fuldtid, skal fremover udbetales månedsvis til efterlønsberettigede lønmodtagere over 62 år, der fortsætter på arbejdsmarkedet.

Og så skal det være muligt at veksle efterlønsrettigheder til efter- og videreuddannelsesorlov på dagpengeydelse, lyder det.

Forslagene stammer fra Socialdemokraterne og SF's fælles økonomiske plan, som går under navnet "Fair Løsning". Den skal motivere danskerne til at blive længere på arbejdsmarkedet.

Ifølge beregninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd vil forslagene give cirka 2,5 milliarder kroner til statskassen. Morten Bødskov vil dog ikke lægge sig fast på, hvad forslagene præcis vil indbringe.

- Det vil være et mindre, men dog betydeligt bidrag til at få dansk økonomi til at hænge sammen. Hvor meget det bidrager til, vil jo afhænge af, hvor mange af vores forslag man vil gennemføre, siger han.

Forslagene skal gøre efterlønnen mere fleksibel, men regeringen skal ikke gøre sig forhåbninger om, at Socialdemokraterne vil være med til at forringe efterlønnere og pensionisters muligheder.

- Vi vil gerne diskutere, hvordan man kan lave justeringer af efterlønnen, så det bliver lettere at kombinere efterlønnen med uddannelse. Det handler om at øge fleksibiliteten, men vi medvirker ikke til forringelser, siger Bødskov til Politiken.