FAKTA: Her er nødhjælpsplanen til de ledige

Regeringen og EL har mandag forhandlet en løsning på plads for de langtidsledige, der mister dagpengene. Se aftalen her

- Den særlige uddannelsesordning, som regeringen og Enhedslisten blev enige om sidste efterår, forlænges med et halvt år.

- Det betyder, at personer, som har opbrugt dagpengeretten i 2013, får ret til uddannelsesydelse frem til 31. december 2013.

- Derudover indføres en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse per 1. januar 2014.

- Ydelsen udgør 60 procent af det maksimale dagpengeniveau for ikke-forsørgere og 80 procent for forsørgere. Arbejdsmarkedsydelsen er ikke afhængig af familie- eller formueindkomst.

- Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse gives til personer, som har opbrugt dagpengeretten og/eller den særlige uddannelsesordning.

- Personer, der opbruger dagpengeretten i første halvår 2014, har ret til arbejdsmarkedsydelsen i op til et år og tre måneder.

- Den samlede periode, hvor man kan modtage dagpenge, særlig uddannelsesydelse og den ny arbejdsmarkedsydelse kan ikke overstige fire år.

- Varigheden af arbejdsmarkedsydelsen for personer, der opbruger dagpengeretten frem mod andet halvår 2016, aftrappes gradvist.

- Den toårige dagpengeperiode er fuldt indfaset for personer, hvis dagpengeperiode udløber i 2017 eller senere.

- Parterne er endvidere blevet enige om, at der skal etableres en pulje på 72 millioner kroner i 2015 og 275 millioner kroner i 2016, som blandt andet skal bruges til at styrke indsatser inden for grøn omstilling og grønne job samt uddannelsesløft af ufaglærte.

- Dagpengeaftalens samlede finansiering på 1,85 milliarder kroner sammensættes som et kludetæppe.

- Blandt andet skal der findes knap 600 millioner kroner på tilbud om danskundervisning til voksne udlændinge frem til 2016.

- Størstedelen af finansieringen kommer ikke fra forhøjede a-kassekontingenter, hvilket regeringen ellers havde foreslået.

Kilde: Finansministeriet

0 kommentarer
Vis kommentarer