Det betyder den blå finanslov for dig

Højere beskæftigelsesfradrag, mere til de ældre og en letbane i Odense er blandt hovedpunkterne i aftalen mellem regeringen og V + K

Den blå finanslov får en lang række konsekvenser for almindelige danskere. (Foto: Jens Dresling)
Den blå finanslov får en lang række konsekvenser for almindelige danskere. (Foto: Jens Dresling)

Finanslovsaftalen for 2014 får en række konsekvenser for alle danskere. Allerede fra nytår.

Her kan du læse de vigtigste pointer - samt hvad de betyder for den helt almindelige dansker.

Højere beskæftigelsesfradrag

 

Finanslovsaftalens hovedpunkt for den almindelige dansker drejer sig om beskæftigelsesfradraget, som alle danskere i arbejde har ret til. Fradraget forhøjes i perioden 2014 til 2017, således at beskæftigelsesfradraget udgør 7,65 pct. i 2014 stigende til 8,75 pct. i 2017. Det maksimale beskæftigelsesfradrag udgør 25.000 kr. i 2014 stigende til 28.600 kr. i 2018.

I dag er fradraget 6,95 pct. af din løn, dog højst 22.300 kr. I 2014 skulle fradraget have været 7,25 pct. af din løn, dog højst 23.800 kr. Dette er altså nu ændret til ovenstående.

... Og ekstra, hvis du er enlig forsørger

 

Aftalen indebærer, at et ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere fremrykkes, så det får fuld virkning fra 2014. Det ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere vil således fra 2014 udgøre 5,4 pct., dog maksimalt 17.700 kr. Det totale samlede beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere kan således maksimalt udgøre 42.700 kr. i 2014.

Ikke fuldt fradrag for dit fagforeningskontingent

 

Aftalen omfatter ikke fuldt skattefradrag for dit kontingent til fagforeningen. Det var ellers inkluderet i aftaleteksten med Enhedslisten. Nu må du nøjes med at trække de 3000 kroner fra, der er det årlige skatteloft for fradrag på fagforeningskontingenter.

Det skal kunne betale sig at arbejde

 

Aftalen hæver fradraget for modregningen for indkomst i kontanthjælpen fra ca. 15 kr. pr. time til 25 kr. pr. time. Det giver ifølge Finansministeriet en større gevinst ved at være i job for kontanthjælpsmodtagere, der arbejder deltid ved siden af kontanthjælpen. Forslaget koster i alt 60 mio. og vurderes til at øge den strukturelle beskæftigelse med 300 fuldtidspersoner.

Hjælp til bedstemor

 

Finanslovsaftalen skal løfte ældreområdet i Danmark med en mia. kroner årligt. Men det står hen i det uvisse, præcist hvordan du eller dine pårørende vil mærke til ændringerne i din kommune.

Eksempelvis står der intet i aftalen om, hvor mange ekstra bad ældre kan få, som Enhedslisten lagde op til skulle være et retskrav. I stedet bliver det op til det kommunale selvstyre.

'Midlerne skal løfte ældreplejen, hvor der er størst behov i den enkelte kommune. Det kan eksempelvis være inden for bedre praktisk hjælp og personlig pleje (f.eks. rengøring og bad), bedre forhold på plejehjem eller en styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats.'

Trods den uklare udmøntning skal kommunerne dog dokumentere, at pengene bliver brugt til formålet.

Ejendomsvurderinger fastfryses

 

Som led i aftalen har Venstre og de Konservative accepteret at sikre, at de omstridte ejendomsvurderinger fra 2013 suspenderes. Samtidig nedjusterer de fejlbehæftede ejendomsvurderinger fra 2011 med op til fem procent. Venstre og Det Konservative Folkeparti vil derfor som led i aftalen hverken stemme for eller imod lovforslaget, således at lovforslaget vedtages.

Mindre tvang af psykisk syge

 

Anvendelsen af tvang i psykiatrien skal nedbringes med 50 pct. frem mod 2020. Nedbringelse og forebyggelse af tvang vil bl.a. fokusere på patientinddragelse, kompetenceudvikling, ledelsesfokus, kultur og fysiske rammer, lyder det i aftalen. I alt 150 mio. kroner er afsat.

Letbane i Odense

 

Hvis du bor på Fyn, vil du for første gang siden 1952 atter kunne køre med sporvogn. Eller i hvert fald det, der ligner.

Finanslovsaftalen støtter nemlig anlæggelsen af en letbane i Odense Kommune med 1,1 mia. kroner. Odense Kommune forventer at igangsætte selve anlægsarbejdet medio 2016. Letbanen forventes at kunne stå færdig i 2020.

Derudover:

Billigere boliger til unge. Regeringen og VK vil ommærke en række tomme ældreboliger til ungdomsboliger, som samtidig vil få nedsat huslejen. 10 mio. årligt.

Oprettelse af en Den Danske Naturfond. Fonden skal gennemføre natur- og miljøprojekter, som bidrager til naturens mangfoldighed, beskyttelse af truede arter, renere vandmiljø og lavere udledning af drivhusgasser. Desuden skal fonden styrke den folkelige forankring og opbakning til naturgenopretning og naturbeskyttelse. Fonden vil understøtte Danmarks opfyldelse af internationale forpligtelser på natur- og miljøområdet og understøtte regeringens målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser.

Hele aftalen kan læses her

Foto: Jens Dresling, Tariq Mikkel Khan, Reuters, Polfoto

0 kommentarer
Vis kommentarer
Seneste i Nyheder
Mest læste i Nyheder
Hent flere
Forsiden lige nu
Plus anbefaler
Hent flere