Radikal: Det ser sort ud for retshjælpen

Dårligt stillede mister retshjælp - et 'reelt problem for retssikkerheden,' siger ordfører fra regeringsparti

Flere steder i landet må retshjælp til svage og fattige mennesker formentlig lukke.

I regeringens aftale om en finanslov sammen med Venstre og Konservative blev der ikke råd til at opretholde et ekstra tilskud på 7,5 millioner kroner.

Nogen feberredning er der ikke udsigt til, oplyser den radikale retsordfører.

- Jeg arbejder på flere forskellige alternative løsninger. Jeg er ikke færdig endnu, men det ser svært ud, siger Jeppe Mikkelsen.

Han beklager det manglende tilskud.

- Det er et reelt problem for retssikkerheden, siger Jeppe Mikkelsen. Men for regeringen er det tilsyneladende ikke en hjertesag.

Den tidligere radikale MF'er Elisabeth Arnold gjorde forleden opmærksom på konsekvensen. Hun er formand for Silkeborg Retshjælp.

- Retshjælpskontorerne kommer til at afskedige personale eller lukke helt, da nogle af de helt små kontorer ikke vil kunne klare sig uden det tilskud, som de modtager i dag, har hun sagt.

Den gratis juridiske rådgivning blev en handelsvare under forhandlingerne om finansloven.

Bevillingen blev af regeringen givet som et tilbud til Enhedslisten, men det røg af bordet, da V og K trådte til.

I dag er det også muligt at få retshjælp hos en advokat, men denne ordning er blevet undergravet af en reform fra 2007, har advokater flere gange påpeget.

I de mindre byer kan dårligt stillede således ikke længere få hjælp til for eksempel at klage over en myndighedsafgørelse.

I et brev til alle partiers retsordførere har brancheorganisationen Danske Advokater nu præsenteret et nyt forslag.

Juridisk starthjælp er det navngivet. Det indebærer en afbureaukratisering - og giver folk over hele landet en reel mulighed for at få assistance. Rådgivningen sparer i øvrigt samfundet for mange retssager, lyder det.

- Det er spændende tanker, men det er ikke realistisk at gennemføre lige nu, siger Jeppe Mikkelsen fra Radikale.

0 kommentarer
Vis kommentarer