Dokumentation: Det viser de afslørende dokumenter

null

Tidligere justitsminister Morten Bødskov var allerede 19. november sidste år klar til at beklage sin løgn til Folketingets Retsudvalg om det aflyste besøg på Christiania, hvor Pia Kjærsgaard ville deltage.

Men efter mail-korrespondance mellem Justitsministeriets - nu hjemsendte - departementschef Anne Kristine Axelsson og departementschef i Statsministeriet, Christian Kettel Thomsen, forsvandt beklagelsen pludselig fra den endelige pressemedelse, som blev sendt ud senere samme dag.

I det første udkast til pressemeddelsen mailet fra Justitsministeriet til Statsministeriet den 19. november klokken 11:24 fremgår det, at ministeriet har fabrikeret en undskyldning for at aflyse Christiania-besøget:

'Da formanden (formand for Retsudvalget, SF's Anne Baastrup, red.) ikke måtte oplyse Retsudvalget om det konkrete trusselsbillede, blev det aftalt, at der skulle afholdes et møde i Retsudvalget med justitsministeren netop den dag, besøget skulle være afholdt, så formanden for Retsudvalget kunne bruge dette møde samt politidirektøren for Københavns manglende mulighed for at deltage i et forudgående møde om situation på Christiania som forklaring på, at besøget på Christiania måtte udskydes'.

I det andet udkast til pressemeddelelsen, som Statsministeriets departemenstchef modtog, klokken 14:07 blev det tilføjet, at Bødskov samtidig erkendte at have givet et 'forkert billede' til Folketinget - og at han beklagede forløbet:

'Derfor blev det i lyset af den ekstraordinære situation aftalt, at der skulle afholdes et møde i Retsudvalget med justitsministeren netop den dag besøget skulle være afholdt, så formanden for Retsudvalget kunne bruge dette møde samt politidirektøren for Københavns manglende mulighed for at deltage i et forudgående møde om situationen på Christiania som forklaring på, at besøget på Christiania måtte udskydes'.

'Set i bakspejlet skal jeg beklage, at jeg bidrog til, at Retsudvalget fik viderebragt et forkert billede af den egentlige begrundelse for, at besøget ikke kunne finde sted på det ønskede tidspunkt.'

Men i den endelige pressemeddelelse - også sendt fra Anne Kristine Axelsson til Christian Kettel Thomsen den 19. november klokken 16:54 - er Bødskovs indrømmelse af at have givet et 'forkert billede', og hans beklagelse er pillet ud.

Derudover fremgår det ikke længere, at undskyldningen for det aflyste besøg på Christiania er opfundet i Justitsministeriet.

'Da politidirektøren for København ikke havde mulighed for at deltage i et forudgående møde inden besøget den pågældende dag, indstillede formanden i lyset af den ekstraordinære situation til udvalget, at besøget måtte udskydes'.