Regeringen er klar med klimalov og klimaråd

Regeringen kridter skoene i klimapolitikken, der skal have sin egen lov, siger Martin Lidegaard

Klimaminister Martin Lidegaard. (Foto: Bjørn Marcus Trappaud)
Klimaminister Martin Lidegaard. (Foto: Bjørn Marcus Trappaud)

Ambitionerne om at fastholde Danmark som en af verdens dukse i klimapolitikken skal nu have sin helt egen lov.

Klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) vil indkalde Folketingets partier til forhandlinger om den klimalov, som S-R-SF-regeringen lovede allerede i regeringsgrundlaget "Et Danmark, der står sammen" fra oktober 2011.

Det skriver Politiken mandag.

Med klimaloven ønsker regeringen at sætte nogle rammer, der kan sikre, at de danske klimamål bliver en realitet.

Det drejer sig blandt andet om regeringens målsætning om en reduktion i udledningen af drivhusgasser med 40 procent i 2020 set i forhold til udledningen i 1990.

Dermed kridter regeringen skoene i klimapolitikken, siger Martin Lidegaard til Politiken:

- Regeringen foreslår en klimalov, der indeholder forslag om at nedsætte et uafhængigt klimaråd, der skal samle de bedste kompetencer fra forskellige sektorer, som skal rådgive Folketinget og regeringen om, hvordan vi rammer det fossilfrie samfund i 2050.

Efter forbillede fra blandt andet Storbritannien skal det uafhængige klimaråd give fagligt baserede input, der kan sikre den billigste og mest effektive omstilling til mere klimavenlige produktionsformer i sektorer som eksempelvis landbruget og transporterhvervet.

Ligesom rådet hvert år skal udarbejde en detaljeret klimaredegørelse, der kan agere vagthund over for den førte klimapolitik.

Hos regeringens parlamentariske grundlag, Enhedslisten, glæder man sig over udsigten til en klimalov og et uafhængigt klimaråd med et bredt udsnit af eksperter, men partiet frygter, at loven ikke bliver håndfast nok.

Hos De Konservative er man åben for en klimalov. Venstre afviser til gengæld, at der er brug for en klimalov, og at Danmark skal gå længere end den reduktion på 34 procent af CO2-udledningen, som blev aftalt i energiforliget fra 2012.

0 kommentarer
Vis kommentarer