FAKTA: Her er EU-borgeres træk på danske ydelser

De offentlige kasser i Danmark betaler over 2 milliarder kroner om året i sociale ydelser til EU-borgere

EU-borgere har ret til en lang række danske ydelser, hvis de kommer til landet for at arbejde.

Blandt de ydelser, som EU-borgere har ret til, er:

* Dagpenge

* Kontanthjælp

* Sygedagpenge

* Efterløn

* Ledighedsydelse

* Barselsdagpenge

* Ledighedsydelse

* Revalidering

Udgifter:

* I 2008 betalte de offentlige kasser i Danmark godt 1,1 milliarder kroner til borgere fra EU (samt Norge og Island) i ovenstående ydelser.

* I 2012 var udgifterne steget til over 2 milliarder kroner.

* Ser man isoleret på EU-borgere fra Østeuropa, er der i samme tidsrum tale om en firedobling af udgifterne fra 169 millioner kroner i 2008 til 669 millioner i 2012.

Udgifterne til EU-borgere fordelte sig således i 2012:

Dagpenge: 841 millioner kroner

Kontanthjælp: 556 millioner

Sygedagpenge: 381 millioner

Efterløn: 167 millioner

Ledighedsydelse: 47 millioner

Revalideringsydelse: 33 millioner

Kilde: Beskæftigelsesministeriet.