Kasse med dokumenter udskyder statsløsesag

Statsløsekommissionen kan ikke nå at afgive sin beretning før foråret 2015. Nyt materiale er dukket op

Tidligere integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) må vente et år på Statsløsekommissionens udredning af den sag, der i marts 2011 endte med at koste hende ministerposten.

Det var ellers meningen, at Statsløsekomissionen senest til august skulle aflevere sin beretning. Men det bliver nu udskudt til et ikke nærmere bestemt tidspunkt i løbet af foråret 2015.

Det oplyser kommissionens, formand Peter Buhl, i et brev til justitsminister Karen Hækkerup (S).

- På vegne af kommissionen skal jeg herved meddele, at det på nuværende tidspunkt står klart, at der ikke vil kunne foreligge en trykt beretningen inden for tidsrammen på tre år fra nedsættelsen af kommissionen, skriver formand Peter Buhl til justitsministeren.

Af brevet fremgår det, at det især er materiale fra Justitsministeriet, som er årsag til, at kommissionen har brug for mere tid.

- Justitsministeriet har flere gange af egen drift fremsendt yderligere materiale, senest i december 2013, skriver Peter Buhl.

Det fremgår af et notat vedlagt brevet, at kommissionen i december 2013 modtog "en kasse fra Justitsministeriet med cirka 5000 sider nye akter". Det fremgår ikke af notatet, hvad de nye dokumenter indeholder.

Samlet set har kommissionen nu modtaget hele 80.000 siders dokumenter alene fra Justitsministeriet.

Efter Peter Buhls vurdering kan undersøgelsen ikke gennemføres med "den fornødne grundighed og på en ordentlig måde" inden for fristen på de tre år.

0 kommentarer
Vis kommentarer