Aukens kovending

Da hun var SF-miljøminister, kæmpede Ida Auken for randzonerne fordi de er vigtige for miljø og klima - nu stemmer den radikale Auken for en halvering af dem

Som SF' elskede Ida Auken randzoner. Som radikal er hun knap så glad for dem. (Foto: Jakob Jørgensen)
Som SF' elskede Ida Auken randzoner. Som radikal er hun knap så glad for dem. (Foto: Jakob Jørgensen)

Ida Auken ser nu ud til at vende på en tallerken i en af sine vigtigste sager som miljøminister.

Var der noget Ida Auken kæmpede for som SF-minister, så var det at beskytte for miljøet. Derfor var det en hjørnesten i hendes politik, at sikre de såkaldte randzoner. Det var dengang, hun var i SF. Men nu er hun skiftet til De Radikale, og det lader til, at randzonerne nu rager hende en høstblomst.

Beskytter miljøet
Randzonerne skal ellers beskytte vandløb og fjorde mod udvaskning af pesticider fra markerne, fordi landmændene ikke må dyrke den jord, der ligger op til ti meter fra vandløbet.

Eller som Ida Auken formulerede det, da hun som minister kæmpede for randzonerne.

- Randzonerne giver en betydelig effekt på fosforudvaskningen, ny sammenhængende natur, og fordi de fungerer som bufferzoner mellem marker og vandløb, hjælper de med til at reducere skadevirkningerne af brugen af pesticider. Sidst, men ikke mindst, er randzoner en positiv gevinst for klimaet, fordi de bidrager til kulstofbindingen i jorden, var Ida Aukens holdning så sent som i januar i år ifølge maskinbladet.dk.

Se også: Nu må bønder dyrke lidt mere af egen jord

Elsker randzoner
Hun har i det hele taget gentagne gange talt om og kæmpet for randzonerne. Da Ekstra Bladet kontakter hende i dag, er hun dog noget mere fåmeldt.

- Det er ikke mit område. Du skal tale med fødevareministeren… eller du skal tale med fødevareordføreren, siger hun i telefonen.

- Men du har jo været meget klar i mælet tidligere om lige præcis randzoner, så hvad siger du til, at de nu skal halveres?

- Det har jeg ikke noget at sige til.

- Du har ellers haft masser at sige til det tidligere?

- Det var en fin løsning de fandt.

- Har du tænkt dig at stemme?

- Jeg sidder i et møde lige nu, så jeg er nødt til at løbe. Hej hej, siger Ida Auken og lægger på.

Stemmer for
Ekstra Bladet fik derfor ikke svar på, om hun har tænkt sig at stemme for lovændringen, der altså halverer randzone-området. Kort efter bliver vi dog ringet op af de radikales gruppeformand Christian Friis Bach.

Han siger, at det skam er en god aftale, regeringen når med halveringen af randzonerne, fordi man ’holder fast i de endelige mål for kvælstof og klima’. Desuden understreger han, at Ida Auken stemmer for halveringen af randzonerne, fordi hun er radikal.

I Danmarks Sportsfiskerforbund undrer miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen sig over regeringens og Ida Aukens kovending.

Meget forundrede
- Vi er meget forundrede over det, der er sket. Det er stik imod det, der var stillet i udsigt af den regering vi har. Det er helt klar en forringelse af natur- og miljøforhold. JO mere vandløbene pakkes ind i jord, der ikke udnyttes intensivt til landbrug jo større sikkerhed har man for, at man ikke ødelægger dem, siger han til Ekstra Bladet.

Dansk Sportsfiskerforbund stod sammen med seks andre grønne organisationer bag et ’grønt opråb’ til regeringen i oktober. Her understregede parterne, at regeringen ser til, mens naturen får dårligere vilkår i Danmark.

Derfor forstår Lars Brinch Thygesen heller ikke, at Ida Auken vil stemme for en halvering af randzonerne.

- Man udskyder og udskyder indsatsen, og det er der her lige præcis endnu et udtryk for. Jeg føler næsten med hende. Hun har jo lavet et kanonarbejde, siger miljøkonsulenten i Danmarks Sportsfiskerforbund.

- Hvis hun er tilfreds med det her, så må udgangspunktet have været helt forkert, siger han.

Opdatering kl. 14.06: Ekstra Bladet har modtaget følgende mail fra Ida Auken:

'Myndighederne har modtaget over 23.000 klager, og 31 millioner kroner af skatteydernes penge er spildt på at administrere en elendig lov, som Venstre og Konservative har lavet. Det rydder vi op i nu. Det vigtigste for mig er, at de miljømæssige målsætninger står fast, så vi får renere vand. Det er mindre vigtigt for mig, om det er det ene eller andet virkemiddel, der bruges.'

0 kommentarer
Vis kommentarer