DF: Regeringen udliciterer udlændingepolitikken

Regering åbner for flere udlændinge med udvandet greencard, siger Dansk Folkepartis udlændingeordfører

Regeringen udliciterer udlændingepolitikken, når regionale væksthuse skal afgøre, om udenlandske iværksættere får opholdstilladelse. Det er en dårlig idé, der udvider den misbrugte greencard-ordning.

Det siger Dansk Folkepartis udlændingeordfører Martin Henriksen.

Han afviser regeringens udspil Start-up Denmark, som skal tiltrække udenlandske iværksættere.

- Regeringen er i gang med at uddelegere kontrollen med udlændingepolitikken til nogle regionale udvalg. Det lyder ikke specielt betryggende. Slet ikke, når det er en udbygning af greencard-ordningen, som der er massive problemer med, siger Martin Henriksen.

Under greencard-ordningen kommer de fleste udlændinge til Danmark fra Pakistan, Iran, Indien, Kina og Bangladesh. Mange medbringer deres familiemedlemmer.

Men de færreste udlændinge får det højtlønnede job, som ordningen tilsigter, påpeger han og henviser til et svar fra beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S).

- Greencard tiltrækker en masse, som Danmark dybest set ikke har brug for. Der er kommet en masse udlændinge fra tredjeverdenslande. Nogle er arbejdsløse, nogle arbejder i brancher, det slet ikke var meningen, nogle tjener en løn på cirka 20 kroner.

- Og de medbringer rigtig mange familiemedlemmer fra lande som Iran og Pakistan. Det hænger ikke helt sammen med greencard-ordningen, siger Martin Henriksen.

Han mener, at regeringen med den nye start up til iværksættere vil udvide greencard-ordningen, som regeringens ministre og ordførere selv har kritiseret.

- Det harmonerer overhovedet ikke med meldingerne fra beskæftigelsesministeren om, at hun er bekymret for greencard-ordningen. Derfor regnede jeg med, at regeringen havde skiftet kurs, siden de sidst ville lempe ordningen, siger Martin Henriksen.

Regeringen vil have flere udenlandske iværksættere til Danmark. Det skal ske med ordningen Start-up Denmark.

Regeringen kommer i denne uge med et reformudspil, der skal trække flere internationale vidensarbejdere til Danmark.

Udspillet fremlægges af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) og skatteminister Morten Østergaard (R).

Et af de i alt fire ben i udspillet har fået navnet Start-up Denmark, der skal gøre det lettere for internationale iværksættere at slå sig ned i Danmark:

- Start-up Denmark er en ordning for udlændinge fra tredjelande, der gerne vil åbne selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark. Ordningen skal bidrage til nye virksomheder, der er internationalt orienterede, hvilket kan øge eksporten.

- For at komme ind på ordningen skal iværksætteren sende sin ansøgning med en forretningsplan til et udvalg, der blandt andet skal bestå af erhvervskonsulenter fra de regionale væksthuse.

- Hvis udvalget vurderer, at forretningsideen har potentiale, vil ansøgningen blive videresendt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der så giver en egentlig opholdstilladelse.

- Den første tilladelse gives for to år, men kan forlænges med yderligere tre år.

- Det forventes - med nogen usikkerhed - at der vil blive givet 50 tilladelser det første år. Tallet vil formentlig stige i takt med markedsføringen af ordningen.

- Ifølge udspillet skal ordningen i første omgang løbe i en treårig forsøgsperiode.

(Kilde: De Radikales iværksætterordfører Nadeem Farooq)

0 kommentarer
Vis kommentarer