V: Lad domstolene se på rockeres rettigheder

Venstre mener, at regeringen gemmer sig for meget bag embedsmænd, når det gælder om at gøre noget ved rockere

Regeringen er for vag, når det kommer til at tage et endeligt opgør med rockernes rettigheder i Danmark.

Se også: Glad nabo til rockerborg: Hvis bare man ikke provokerer

Sådan lyder det fra Venstre efter et samråd i Folketinget onsdag, hvor justitsminister Karen Hækkerup (S) var indkaldt for at forklare, hvad regeringen har tænkt sig at gøre for naboer til rockerborge.

Ministeren vil nedsætte et udvalg, der skal se på, hvordan man fremover kan forhindre rockerborge i beboelsesområder.

Men de helt grundlæggende spørgsmål om rockernes grundlovssikrede ret til at forsamle sig, skal udvalget ikke se på, sådan som det er sket flere gange de seneste år.

Men det er langt fra nok, mener Venstre.

- Det er altså ikke Justitsministeriets embedsmænd, der bestemmer, hvordan grundloven skal tolkes. Det er domstolene, siger Venstres medlem af Retsudvalget, indfødsretsordfører Jan E. Jørgensen.

Se også: Politikere er magtesløse overfor rockerborge

I 2008 krævede Karen Hækkerup - der dengang sad i opposition - at rockerborge i byer skulle forbydes ved lov.

Til det svarede Venstres daværende retsordfører, Kim Andersen, at man ikke kunne forbyde rockernes forsamlingsfrihed.

Med andre ord: det stik modsatte billede af i dag, hvor der er byttet om på regeringstaburetterne.

- Jeg tror, at meget af problemet måske ikke så meget skyldes regeringerne, men i virkeligheden skyldes embedsværket, siger Jan E. Jørgensen.

- Du får de samme svar igen og igen, fordi man kigger i skuffen for at se, "hvad mente vi sidst om det her".

- Hvis man nu sagde, at nu gør vi altså noget aktivt, som man så må indbringe for domstolene, så er det dem, der må afgøre, om grundloven er overholdt, siger han.

0 kommentarer
Vis kommentarer