Minister om sløve straffesager: Vi har fokus på problemet

Justitsministeriet har ikke styr på sagsbehandlingen af straffesager, lyder kritikken fra Rigsrevisionen

Justitsministeriet med Karen Hækkerup (S) i spidsen har fået hård kritik fra Rigsrevisionen for ikke at have haft overblik over, om straffesager bliver behandlet så hurtigt som muligt. Og justitsministeren har taget kritikken til efterretning.

- Rigsrevisionen har taget fat om nogle vigtige emner, som Justitsministeriet også har fokus på. Jeg er tilfreds med, at Rigsrevisionen anerkender de tiltag, som Justitsministeriet har iværksat, skriver Karen Hækkerup i en pressemeddelelse.

- Jeg vil sørge for, at beretningen kommer til at indgå i Justitsministeriets videre overvejelser om styrkelse af det tværgående samarbejde mellem myndighederne i straffesagskæden, tilføjer ministeren.

Rigsrevisionen har i en ny beretning kortlagt alle straffesager, som blev afsluttet i 2012. Konklusionen er, at det i gennemsnit varede 433 dage fra en straffesag blev anmeldt til politiet til den dømte begyndte at afsone.

Myndighederne bør ifølge lovgivningen behandle straffesager hurtigt.

Men Justitsministeriet har ikke haft styr på, hvor lang tid sagerne ligger hos politiet, anklagemyndigheden, domstolene og Kriminalforsorgen, og om det er i strid med lovgivningen.

Dermed har Justitsministeriet ikke levet op til sit ansvar, lyder kritikken fra Rigsrevisionen.

0 kommentarer
Vis kommentarer