SF på vej til at forkaste forslag om dagpenge

Et enigt redaktionsudvalg vil forkaste et konkret forslag om at ændre dagpengeregler på SF's landsmøde

(Foto: Sisse Dupont)
(Foto: Sisse Dupont)

Et gennemgående tema på weekendens landsmøde hos SF har været dagpenge. SF Nørrebro og SF Odense har stillet et ændringsforslag til landsmødeudtalelsen om, at 'SF skal arbejde for" fire konkrete forbedringer af dagpengesystemet'.

Blandt andet ønsker SF'erne, inspireret af fagbevægelsen, at halvere genoptjeningsperioden og at ændre reglerne, så jobrotation og løntilskudsjob også tæller som genoptjening af dagpengeperioden.

Et redaktionsudvalg, som er blevet valgt af landsmødet, har i nattens løb haft travlt med at se alle ændringsforslag igennem, og det indstiller forslaget til forkastelse.

Dermed tyder meget på, at Annette Vilhelmsen slipper igennem landsmødet uden at blive bundet op på konkrete løsninger af dagpengeproblemet. Senere søndag skal landsmødet dog give sin endelige opbakning til indstillingen.

SF-toppen på Christiansborg har taget arbejdet med landsmødeudtalelsen meget alvorligt - blandt andet fordi man har en klar interesse i at undgå at blive låst fast på eksempelvis at skulle arbejde for at halvere genoptjeningsperioden.

Derfor har Annette Vilhelmsen selv været en del af det ti mand store redaktionsudvalg sammen med politiske ordfører Jonas Dahl, retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt og SF's næstformand Peter Westermann.

De har været med til at sikre, at forslaget har fået en ny ordlyd, så de fire konkrete forslag - blandt andet om, at der skal arbejdes for en halvering af genoptjeningsperioden - er pillet ud.

I stedet lyder redaktionsudvalgets indstilling nu:

'Den høje arbejdsløshed har sammen med en forkortet dagpengeperiode skabt økonomisk utryghed i mange hjem. Regeringen har allerede taget mange forskellige initiativer. Men det er tydeligvis ikke nok, og SF forstår og deler også fagbevægelsens bekymring for de titusinde ledige, der falder ud af dagpengesystemet og ikke bare vil se passivt til. SF har med interesse noteret sig de forslag som fagbevægelsen har rejst.'

0 kommentarer
Vis kommentarer