Politikere vil sikre pædofiliregisters fremtid

En EU-forordning kan betyde, at idrætsforeninger i fremtiden ikke kan forhindre pædofile i at blive trænere

De danske idrætsforeninger skal også i fremtiden kunne fortsætte med deres pædofiliregister, uden at Danmark risikerer at få en sag for EU-Domstolen.

Sådan lyder det samstemmende fra europaparlamentarikere på tværs af det politiske spektrum. De vil derfor arbejde på, at de danske regler kan rummes inden for en ny EU-forordning, der er ved at blive forhandlet på plads.

Ifølge Danmarks Idrætsforbund kan den nye forordning i den nuværende udformning, som den er foreslået af EU-Kommissionen, nemlig risikere at gøre registret ulovligt.

- Der er vel ikke nogen, der ikke kan se, at vi er nødt til at have en stopklods over for pædofili, siger Bendt Bendtsen (K).

Idrætsforeningerne fører i øjeblikket et register, hvor alle med en dom på området registreres.

Uden registret vil foreningerne ikke have mulighed for at komme til at kende til dommen, når den efter en årrække bliver fjernet fra børneattesten.

I Bruxelles forhandles der stadig. Christel Schaldemose (S) har allerede fået tilføjet nogle formuleringer i udkastet til forordning i EU-Parlamentet, som gør det muligt for de enkelte lande at vedtage undtagelser fra bestemmelserne.

- Selvfølgelig skal vi beskytte vores børn, og fra vores side er den med undtagelserne ren og sikker. Men vi skal sikre, at de også bliver en del af de endelige forhandlinger, siger hun.

Også i EU's to andre instanser, ministerrådet og kommissionen, skal der nemlig forhandles.

Morten Løkkegaard (V) vil tage kontakt til både kommissæren for uddannelse og kultur, Androulla Vassiliou, Justitsministeriet og Kulturministeriet for at sikre, at undtagelserne bliver en del af den endelige forordning.

- Jeg er helt sikker på, at EU-Kommissionen og den danske regering fatter sagens alvor. Ellers skal vi nok sørge for at holde dem til ilden, siger han i en skriftlig kommentar.

Cirka 50 er blevet udelukket fra idrætsforeningerne, siden arbejdet med børneattesterne begyndte i 2005.

0 kommentarer
Vis kommentarer