Her er regeringens beskæftigelsesreform

Regeringens længe ventede udspil til en reform af beskæftigelsesindsatsen præsenteres onsdag

Regeringen præsenterer onsdag klokken 12 sit udspil til en reform af beskæftigelsesindsatsen med titlen "Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum".

Udspillet har været ventet længe, og det er centralt for forårets politiske program på Christiansborg - blandt andet fordi oppositionen forsøger at få det koblet sammen med regeringens bebudede vækstpakke, der er et andet af regeringens højtprofilerede initiativer.

Ifølge adskillige medier får udspillet følgende hovedpunkter:

- Udspillet stiler efter, at 3500 flere personer kommer i arbejde frem mod 2020.

- Regeringen vil årligt afsætte 500 millioner kroner til at uddanne ledige og ufaglærte. Der skal flyttes flere hundrede millioner kroner fra "meningsløs" aktivering over i uddannelse til ufaglærte og ledige.

- Ufaglærte og ledige over 30 år kan tage to års uddannelsesorlov. Under uddannelsen kan de modtage op til 80 procent af dagpengesatsen og låne de resterende 20 procent. Ifølge regeringen vil 16.500 arbejdsløse kunne få gavn af uddannelsesløftet frem til 2020.

- Ledige skal tilbydes uddannelse eller aktivering efter seks måneders arbejdsløshed i modsætning til nu, hvor der går ni til 12 måneder.

- A-kasserne får en styrket rolle og skal overtage ansvaret for de ressourcestærke ledige fra jobcentrene det første halve år efter, at folk er blevet arbejdsløse.

- Udspillet er ikke en spareøvelse, forstået på den måde, at de penge, der måtte spares på beskæftigelsesområdet, ikke må bruges til andre formål som eksempelvis skatte- og afgiftslettelser.

- Det skal være slut med de lediges seks ugers selvvalgte uddannelse.

- Der skal spares på bureaukratiet.

Forud for forhandlingerne har Venstre lagt op til, at der kan spares fire milliarder kroner på beskæftigelsesindsatsen, og at der skal flyttes penge fra denne indsats over på vækstinitiativer som eksempelvis en sænkelse af skatter og afgifter.

(Kilder: TV2, DR Nyheder, Berlingske, Jyllands-Posten, Politiken og Ritzau)

0 kommentarer
Vis kommentarer