Ny sag om skjult partistøtte i Venstre

Notat fra Justitsministeriet: Løkkes højre hånd undlod i strid med loven at indberette en række virksomheds-tilskud på over 20.000 kroner

Venstres partisekretær Claus Richter - Lars Løkke Rasmussens højre hånd - er involveret i endnu en sag om brud på partistøttereglerne.

Det fremgår af et notat fra Justitsministeriet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

På baggrund af en telefonsamtale med Claus Richter skriver Justitsministeriet i notatet, at Venstre har undladt at indberette økonomisk støtte fra flere virksomheder korrekt til myndighederne i forbindelse med kommunalvalget i 2013.

Ifølge notatet fra Justitsministeriet drejer det sig om en række støttebidrag på mere end 20.000 kroner pr. virksomhed – og dermed skal bidragsyderen ifølge loven fremgår med navn i Venstres partiregnskab.

Det - ifølge notatet - problematiske regnskabsrod kommer oven i, at Ekstra Bladet 29. maj afslørede, at Venstre havde skjult et sponsorat fra pelsfirmaet Kopenhagen Fur på 70.000 kr. i årsregnskabet for 2012.

Se også: Ny afsløring af Løkke og co: Venstre skjulte hemmelig sponsor

Det 'nye' telefonnotat er lavet efter en samtale den 19. maj mellem partisekretær, Claus Richter og en medarbejder i Justitsministeriet. Altså dagen før Løkke skulle stå skoleret for partiets foretningsudvalg oven på Ekstra Bladets afsløringer af hans seneste bilagssager med tøjkøb og Mallorca-rejser betalt af Venstre.

Richter på glatis
Ifølge Justitsministeriets referat af samtalen spurgte Claus Richter, hvordan partistøtteloven skulle fortolkes.

Partisekretær Richter forklarede ifølge notatet, at Venstre ’i forbindelse med sidste valg til kommunalvalget havde haft en sag, hvor en række virksomheder var gået sammen og havde indrykket en annonce til fordel for Venstre. Da virksomhederne ikke var bekendt med, hvordan Venstre ønskede annoncen udformet, var det Venstre selv, der stod for dette’.

Herefter bestilte Venstre selv annoncen hos et mediehus og betalte regningen.

’Betalingen for annoncen blev efterfølgende refunderet af de pågældende virksomheder,’ fremgår det af notatet.

Claus Richter spurgte ifølge embedsmanden, 'om dette beløb burde have været indberettet i Venstres regnskaber for det pågældende år'.

Og hvis ja, så ønskede Richter at få 'oplyst, hvad Venstre så skulle gøre, da det pågældende regnskab er godkendt af revisor og indsendt Folketinget'.

Justitsministeriet svarede, at beløbene fra virksomhederne ’burde have været oplyst i regnskaberne’, da ’der på det foreliggende grundlag synes at være tale om et ’pengebeløb’, der blot var øremærket et bestemt formål’.

’CR var enig heri’, skriver Justitsministeriet.

Mystik om 2013-regnskab
Problemet er dog bare, at hvis Justitsministeriets referat af samtalen er korrekt, så har Claus Richter givet forkerte oplysninger til myndighederne.

Venstres regnskab for 2013 er nemlig endnu ikke revideret – og det er heller ikke indsendt til hverken Folketinget eller Indenrigsministeriet. Ekstra Bladet har bedt Claus Richter om en kommentar til sagen og spurgt, hvordan det kan være, at Justitsministeriet har fået den opfattelse, at regnskabet er revideret og godkendt.

’2013 regnskabet er ikke revideret. Et revideret regnskab sendes til Indenrigsministeriet når Venstres landsmøde har godkendt det,’ skriver Richter til Ekstra Bladet i en svar-sms.

Partisekretæren har ikke reageret på Ekstra Bladets uddybende spørgsmål via sms – og heller ikke på avisens anmodning om et interview om den nye sag – og de nye uklarheder om Venstres regnskaber.

0 kommentarer
Vis kommentarer