Løkke holder topmøde hos berygtet momsfusker

Godsejer dømt til at betale staten ni millioner kr. i juli: Nu belønner Løkke-regeringen ham med stort regeringsseminar og besøg fra 22 ministre

Regeringen og statsminister Lars Løkke (V) belønner hotelejer Gorm Lokdam - der i juli blev dømt i stor sag om momsfusk for knap ni mio. kr. - med et stort anlagt regeringsseminar. Det vækker kritik fra socialdemokraterne. Foto: Rasmus Baaner/Nils Meilvang/Ritzau Scanpix
Regeringen og statsminister Lars Løkke (V) belønner hotelejer Gorm Lokdam - der i juli blev dømt i stor sag om momsfusk for knap ni mio. kr. - med et stort anlagt regeringsseminar. Det vækker kritik fra socialdemokraterne. Foto: Rasmus Baaner/Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

De havde bare behøvet at google navnet ’Gorm Lokdam’.

Så kunne regeringen og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) hurtigt se, at det stort anlagte regeringsseminar mandag-tirsdag i næste uge skal afholdes hos en gods- og hotelejer, der er dømt i et hav af sager.

Blandt andet for ulovlig videresalg af kopivarer, utallige personaleretlige konflikter - og så sent som i juli måned i år blev den omstridte godsejer Gorm Lokdams hotelvirksomhed ved Vestre Landsret dømt til at betale staten knap ni millioner kroner i en sag om momsfusk. 

Regeringens 22 ministre - plus et ukendt antal embedsmænd - skal således indlogeres og overnatte på Store Restrup Herregård i Nordjylland, der i følge tinglysningen og selskabsregistret er en del af Gorm Lokdam og hustruen Ann Vibeke Lokdam imperium af godser og herregårdshoteller. 

Mens Gorm Lokdams momssag har kørt ved landsretten, har regeringen og skatteminister Karsten Lauritzen (V) iværksat flere initiativer, der skal styrke kampen mod fusk med moms, afgifter og skatter. 

Så sent som ved fremlæggelse af finanslovsforslaget i denne uge understregede regeringen problemet. Fremover vil VLAK forhøje rentesatsen for selskaber med restskat.

S: Det er et rigtigt dårligt sted

Bjarne Laustsen er ikke tilfreds med valget af hotel til regeringstopmødet. PR-foto: Steen Brogaard/Folketinget
Bjarne Laustsen er ikke tilfreds med valget af hotel til regeringstopmødet. PR-foto: Steen Brogaard/Folketinget

Regeringens valg af Store Restrup Herregård og Gorm Lokdam som vært for det stort anlagte seminar i næste uge får hård kritik fra Socialdemokratiet.

- Det er rigtig godt, at regeringen kommer ud i yderområderne, men jeg har svært ved at forstå, at man vælger et sted, hvor ejeren har domme for moms- og skatteunddragelse, siger det nordjyske folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S).

– Ved at besøge og støtte stedet, så legitimerer regeringen, at det er okay ikke at betale det, man skal, siger det nordjyske folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S).

Socialdemokraten mener ikke, at det er regeringens opgave at støtte et så omstridt firma.

– Regeringen slås med at få folk til at betale bøder og skattesystemet til at fungere, og de er kommet til en sand mester i, hvordan man kan undgå at betale til samfundet, siger Bjarne Laustsen.

– Hvis Socialdemokratiet besøgte den herregård, så er jeg ikke i tvivl om, at det blev en stor historie. Man skal selvfølgelig kigge på, hvem man besøger og hvor man lægger offentlige kroner. (artiklen fortsætter under faktaboksen)

Bruger meget tid i retten

Her er et udpluk af Gorm Lokdams sager: 

Dømt i Vestre Landsret i juli 2018 til at betale 8.627.286 kroner i manglende moms-afregning til statskassen. Dertil sagsomkostninger for 300.000 til Skatteministeriet. Sagen begyndte allerede i 2001. Gorm Lokdam kan ikke anke dommen til Højesteret, medmindre Procesbevillingsnævnet giver tilladelse til det.

Dømt i Højesteret (2011) til at betale 150.000 kroner i erstatning til Alfi Zitzmann for at bryde reglerne om god markedsføringsskik ved at importere termokander, der var efterligninger af den originale Alfi-termokande.

Dømt i Højesteret (2011) for krænkelse af designfirmaet Rosendahls ophavsret til Global-knivserien jf. ophavsretslovens § 2. ved at have importeret 8.796 knive, der blev vurderet at være efterligninger. Dømt til at betale 200.000 kr. i erstatning plus 75.000 kr. i sagsomkostninger til Rosendahl.

Vestre Landsret: Senere idømt fire måneders betinget fængsel i Vestre Landsret (2014) i sagen om Global-knivene.

Østre Landsret: Samme år (2014) blev Gorm Lokdam i Østre Landsret dømt til at betale yderligere 400.000 kr. i erstatning og vederlag plus 150.000 kr. i sagsomkostninger til Rosendahl for at videresælge knivene, som han ellers var blev dømt til at destruere.

Dømt i Østre Landsret (2011) til at betale knap 25.000 kr. i erstatning til brudepar, der fik ødelagt deres bryllup som følge af forsinkelser, uprofessionel betjening og uspiseligt kød. 

Dømt i Vestre Landsret (2011) til at betale Aalborg Kommune 71.000 kr. i en sag om manglende betaling for bortskaffelse af skrald. 

Dom i Vestre Landsret i 2009 fastslår, at Sophiendal ApS - hvor Gorm Lokdam var direktør og medejer - skulle have hævet selskabets indkomst med 2,2 millioner kroner i en sag, hvor der var overført 15 mio. kroner til et selskab i Rumænien, som de danske skattemyndigheder mente var et lån, der skulle forrentes.

Tabt adskillige personaleretlige sager. Ligesom han pt har mindst en verserende sag. Fagbladet 3f lavede tilbage i 2009 en opgørelse om 11 faglige sager, som Gorm Lokdam havde tabt eller indgået forlig i.

- Hvis regeringen hylder den danske model, og at enhver svarer sit, så skal man ikke kigge længe for at finde ud af, at det er et rigtig dårligt sted, siger han.

Gorm Lokdam afviser at deltage i et interview på grund af en verserende sag. 'Da retten i Aalborg har udstedt navneforbud, har jeg desværre ikke mulighed for at udtale mig til pressen', skriver han i en mail. Derfor er det ikke muligt at oplyse, om Gorm Lokdam har betalt de knap ni millioner momskroner, som han i juli blev dømt til at betale ved landsretten.

Vil 'rundt i landet'
Statsministeriet oplyser pr. mail, ‘at regeringen bestræber sig på at komme rundt i landet i forbindelse med regeringsseminarer. 

I det konkrete tilfælde har Statsministeriet valgt et sted, der er omfattet af Statens Indkøbs Konferenceaftale. For spørgsmål om konferenceaftalen henvises til Moderniseringsstyrelsen’.

Præcisering og berigtigelse
I Ekstra Bladets artikel af 31. august 2018 ”Skatte-Karsten skal forklare sig om topmøde hos moms-fusker: - Virkelig dårligt signal” fremgik det korrekt i en faktaboks, at Gorm Lokdam var dømt for krænkelse af ophavsretten til Global kniv-serien, jf. ophavsretslovens § 2 ved at have importeret knive, der blev vurderet at være efterligninger. Det fremgik af faktaboksen, at Gorm Lokdam blev idømt en bøde af Højesteret på kr. 200.000 og at han efterfølgende blev idømt en bøde af Vestre Landsret på kr. 400.000 for at videresælge knivene. Det skulle retteligt have været oplyst, at Højesteret dømte Gorm Lokdam til at betale kr. 200.000 i vederlag til Rosendahl A/S og at Østre Landsret dømte Gorm Lokdam til at betale vederlag og erstatning på kr. 400.000 til Rosendahl A/S.

Ekstra Bladet beklager unøjagtigheden. Faktaboksen er nu rettet.  

Af samme fakta boks fremgår det, at Gorm Lokdam i 2009 skulle være blevet dømt til at betale 2 mio. kr. til Skat i forbindelse med en sag, hvor Gorm Lokdam havde overført 15 mio. til et selskab i Rumænien, idet de danske skattemyndigheder mente, at der var tale om et lån, der skulle forrentes. Ekstra Bladet præciserer i den forbindelse, at den omhandlede skattesag retteligt angik selskabet Sophiendal ApS, som Gorm Lokdam var direktør for og medejer af, og det forhold at skattemyndighederne under henvisning til førnævnte lån forhøjede selskabets skattepligtige indkomst med ca. kr. 2,2 millioner. Også denne oplysning er rettet i faktaboksen.

Slots-herren

Gorm Lokdam og hans hustru driver en række slotte og herregårde, som hotel-, kursus og konferencecentre. 

Blandt andet: Store Restrup, Vraa Slot, Kokkedal Slot, Hvedholm Slot, Sophiendal Gods og Sauntehus.

Ifølge erhvervsregistret har familiefirmaet en egenkapital på godt 140 millioner kroner.

418 kommentarer
Vis kommentarer

Skærm

Seneste i Nyheder
Mest læste i Nyheder
Hent flere
Hent flere