Skatte-Karsten skal forklare sig om topmøde hos moms-fusker: - Virkelig dårligt signal

Socialdemokratiet kræver svar fra regeringen, efter Løkke, Lauritzen og co. i dag holder regeringsseminar hos berygtet momsfusker

Karsten Laurtitzen. Foto: Joachim Adrian
Karsten Laurtitzen. Foto: Joachim Adrian

Mens Skats troværdighed fortsat ligger i laser, holder statsminister Lars Løkke Rasmussen og resten af regeringen i dag seminar hos den berygtede godsejer, Gorm Lokdam, der så sent som i forrige måned blev dømt til at betale staten knap ni mio. kroner i en stor sag om momsfusk.

Se også: Løkke holder topmøde hos berygtet momsfusker

Og det er et virkelig dårligt signal at sende.

Det mener Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen.

- Jeg synes, det er et virkelig dårligt signal, som Løkke og regeringen sender ved at lade sig beværte af det, som er beskrevet i jeres avis som en momsfusker. En ejer, som har en lang række skatte- og fagretslige sager på sit CV. Det forstår jeg ikke, at de kan finde på, siger Jesper Petersen til Ekstra Bladet.

Socialdemokraten vil nu bede skatteminister Karsten Lauritzen (V) forholde sig til, om han mener, det er et godt signal at sende i forhold til vigtigheden af at have styr på sine skatteforhold.

- Og så vil jeg bede om at få svar på, hvor godt man skal have styr på sine ting for at stå på Moderniseringsstyrelsens liste over udbydere, staten bruger, siger Jesper Petersen.

Ifølge socialdemokraten er det særligt Skats dårlige omdømme, der gør valget af Gorm Lokdams herregård kontroversielt.

- I forvejen pibler det hele tiden frem med sager om problemer på skatteormdåer. Skat har ikke engang kunnet få godkendt sit eget regnskab i år, og nu hører vi også, att opdagelsesrisikoen hos virksomheder, der snyder, er faldende. Så er det uheldigt, at de holder seminar der, siger Jesper Petersen.

Ekstra Bladet kunne i fredags fortælle, at Gorm Lokdam, regeringens valg af vært til seminaret, er dømt i et hav af sager. Blandt andet for ulovlig videresalg af kopivarer, utallige personaleretlige konflikter udover momssagen i Lokdams hotelvirksomhed fra juli i år.

Regeringsseminaret tæller regeringens 27 ministre - plus et ukendt antal embedsmænd, som indlogeres på det pittoreske Store Restrup Herregård i Nordjylland.

Herregårdshotellet er indregistreret hos Gorm Lokdam og hustruen Anne Vibeke Lokdam, der har en portefølje af godser og hoteller under sig.

Og de mange ministres besøg på Store Restrup udgør i sig selv et problem, mener Jesper Petersen.

- Regeringen har selvfølgelig ret til at holde seminar, hvor de vil. Men man skal tænke sig godt om, i forhold til, hvilke typer man legitimerer, når man lægger offentlige kroner. Og det ender jo med at være et pænt beløb, når det hele regnes sammen, siger Jesper Petersend til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Lars Løkke Rasmussen og skatteminister Karsten Lauritzen til dagens regeringsseminar.

Bruger meget tid i retten

Her er et udpluk af Gorm Lokdams sager: 

Dømt i Vestre Landsret i juli 2018 til at betale 8.627.286 kroner i manglende moms-afregning til statskassen. Dertil sagsomkostninger for 300.000 til Skatteministeriet. Sagen begyndte allerede i 2001. Gorm Lokdam kan ikke anke dommen til Højesteret, medmindre Procesbevillingsnævnet giver tilladelse til det.

Dømt i Højesteret (2011) til at betale 150.000 kroner i erstatning til Alfi Zitzmann for at bryde reglerne om god markedsføringsskik ved at importere termokander, der var efterligninger af den originale Alfi-termokande.

Dømt i Højesteret (2011) for krænkelse af designfirmaet Rosendahls ophavsret til Global-knivserien jf. ophavsretslovens § 2. ved at have importeret 8.796 knive, der blev vurderet at være efterligninger. Dømt til at betale 200.000 kr. i erstatning plus 75.000 kr. i sagsomkostninger til Rosendahl.

Vestre Landsret: Senere idømt fire måneders betinget fængsel i Vestre Landsret (2014) i sagen om Global-knivene.

Østre Landsret: Samme år (2014) blev Gorm Lokdam i Østre Landsret dømt til at betale yderligere 400.000 kr. i erstatning og vederlag plus 150.000 kr. i sagsomkostninger til Rosendahl for at videresælge knivene, som han ellers var blev dømt til at destruere.

Dømt i Østre Landsret (2011) til at betale knap 25.000 kr. i erstatning til brudepar, der fik ødelagt deres bryllup som følge af forsinkelser, uprofessionel betjening og uspiseligt kød. 

Dømt i Vestre Landsret (2011) til at betale Aalborg Kommune 71.000 kr. i en sag om manglende betaling for bortskaffelse af skrald. 

Dom i Vestre Landsret i 2009 fastslår, at Sophiendal ApS - hvor Gorm Lokdam var direktør og medejer - skulle have hævet selskabets indkomst med 2,2 millioner kroner i en sag, hvor der var overført 15 mio. kroner til et selskab i Rumænien, som de danske skattemyndigheder mente var et lån, der skulle forrentes.

Tabt adskillige personaleretlige sager. Ligesom han pt har mindst en verserende sag. Fagbladet 3f lavede tilbage i 2009 en opgørelse om 11 faglige sager, som Gorm Lokdam havde tabt eller indgået forlig i.

Præcisering og berigtigelse
I Ekstra Bladets artikel af 4. september 2018 ”Skatte-Karsten skal forklare sig om topmøde hos moms-fusker: - Virkelig dårligt signal” fremgik det korrekt i en faktaboks, at Gorm Lokdam var dømt for krænkelse af ophavsretten til Global kniv-serien, jf. ophavsretslovens § 2 ved at have importeret knive, der blev vurderet at være efterligninger. Det fremgik af faktaboksen, at Gorm Lokdam blev idømt en bøde af Højesteret på kr. 200.000 og at han efterfølgende blev idømt en bøde af Vestre Landsret på kr. 400.000 for at videresælge knivene. Det skulle retteligt have været oplyst, at Højesteret dømte Gorm Lokdam til at betale kr. 200.000 i vederlag til Rosendahl A/S og at Østre Landsret dømte Gorm Lokdam til at betale vederlag og erstatning på kr. 400.000 til Rosendahl A/S.

Ekstra Bladet beklager unøjagtigheden. Faktaboksen er nu rettet.  

Af samme fakta boks fremgår det, at Gorm Lokdam i 2009 skulle være blevet dømt til at betale 2 mio. kr. til Skat i forbindelse med en sag, hvor Gorm Lokdam havde overført 15 mio. til et selskab i Rumænien, idet de danske skattemyndigheder mente, at der var tale om et lån, der skulle forrentes. Ekstra Bladet præciserer i den forbindelse, at den omhandlede skattesag retteligt angik selskabet Sophiendal ApS, som Gorm Lokdam var direktør for og medejer af, og det forhold at skattemyndighederne under henvisning til førnævnte lån forhøjede selskabets skattepligtige indkomst med ca. kr. 2,2 millioner. Også denne oplysning er rettet i faktaboksen.

137 kommentarer
Vis kommentarer