To fiskeri-ansatte i tjenstligt forhør: 'Meget imødekommende over for erhvervet'

To ansatte i Fiskeristyrelsen skal i tjenstligt forhør, oplyser fiskeriministeren efter en rapport vurderer arbejdet i styrelsen som mangelfuld og fejlbehæftet

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen er langt fra tilfreds med forvaltningen af fiskeriområdet. Foto: Niels Hougaard / Ritzau Scanpix
Fiskeriminister Eva Kjer Hansen er langt fra tilfreds med forvaltningen af fiskeriområdet. Foto: Niels Hougaard / Ritzau Scanpix

Arbejdet i Fiskeristyrelsen har været 'meget imødekommende over for erhvervet generelt, og administrationen har været mangelfuld og fejlbehæftet'.

Det slår Kammeradvokaten fast i en ny rapport på 250 sider, hvor den overordnet finder forvaltningen af fiskeriområdet 'meget kritisabel'.

'Der er tale om meget grelle eksempler på mangelfuld og fejlbehæftet administration. Derfor er der brug for en opfølgende undersøgelse', siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen i en pressemeddelelse.

'Det er meget alvorligt, når Kammeradvokaten vurderer, at det er forvaltningskulturen, der er kritisabel', udtaler fiskeriminister Eva Kjer Hansen.

Undersøgelsen viser ikke tegn på korruption, strafbare forhold eller favorisering af enkelte fiskere.

Alligevel anbefaler Kammeradvokaten, at der indledes tjenstlige forhør mod to medarbejdere. Denne anbefaling vil blive fulgt, oplyser ministeren.

'Jeg tager det her meget alvorligt. De første skridt til genopretning af fiskeriområdet blev allerede taget sidste år. Hele forvaltningskulturen skal ændres. De regler, der gælder, skal implementeres og administreres korrekt. Det siger sig selv', udtaler Eva Kjer Hansen.

FAKTA: Ministre med ansvar for fiskeri siden 2001

Rigsrevisionen retter skarp kritik af Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af fiskekvoter fra 2003 til 2017.

I den perioder har ni ministre siddet med ansvaret for fiskeri. Seks fra Venstre og tre fra Socialdemokratiet:

2001-2004: Mariann Fischer Boel (V).

2004-2007: Hans Christian Schmidt (V).

2007-2010: Eva Kjer Hansen (V).

2010-2011: Henrik Høegh (V).

2011-2013: Mette Gjerskov (S).

2013: Karen Hækkerup (S).

2013-2015: Dan Jørgensen (S).

2015-2016: Eva Kjer Hansen (V).

2016-2017: Esben Lunde Larsen (V).

Efter at Esben Lunde Larsen har mistet fiskeriområdet, er det overtaget af Karen Ellemann (V), der er ligestillingsminister og minister for nordisk samarbejde.

Hverken Venstre eller Socialdemokratiet vil udtale sig om sagen, før statsrevisorerne har udtalt sig.

Dansk Folkeparti, som har været meget kritisk over for Esben Lunde Larsen, vil heller ikke udtale sig, før partiet har gennemgået beretningen. Det er meldingen fra fiskeriordfører Ib Poulsen.

Den dårlige kultur blev der også taget afstand fra, da Fiskeristyrelsen søgte en ny direktør sidste år.

’Udvikling af en ny kultur, hvor der særligt på tilsyns- og kontrolområdet er fokus på administration inden for lovgivningens rammer’, står der i stillingsopslaget. Lidt besynderligt var der et krav om, at en offentligt ansat skal overholde loven.

Det samlede datamateriale til Kammeradvokatens rapport omfatter ca. 785.000 dokumenter og rapporten fylder ca. 250 sider.

De 16 fiskere med flest kvoter fanger helt op til 66 procent af alle sild, makrel og industrifisk på danske kvoter. De 16 er samlet i ti selskaber ifølge Rigsrevisionens beretning.

Det er sket over de seneste år, selv om det aldrig har været meningen fra politisk hold. Fra 2012 blev der fastsat regler, der skulle begrænse koncentrationen af kvoter.

Kvotekonger: Mistanke om ulovligheder

Der kan være foregået ulovligheder af fiskere og fiskeriselskaber i forbindelse med fiskekvoter, vurderer Rigsrevisionen. Her er de mulige lovbrud ifølge revisionens rapport:

STRÅMANDSVIRKSOMHED

Der er 'indikation på stråmandsvirksomhed', da der er flyttet fisk mellem fartøjer, der blev angivet som ejet af den samme person uden at dette var tilfældet.

Hvis stråmandsvirksomheden er etableret til med forsæt at omgå reglerne for kvotekoncentration, er dette strafbart

DOKUMENTFALSK

Der er underskrifter på en række dokumenter ved køb og salg af kvoter, der tydeligvis ikke stammer fra den person, der burde have underskrevet dette dokument.

Der kan være tale om dokumentfalsk overfor ministeriet.

FISKERILOVEN

En række fiskeriselskaber har muligvis begået overtrædelser af fiskeriloven.

Overtrædelserne kan give anledning til såvel administrative som strafretlige sanktioner under de rette betingelser.

FORKERTE OPLYSNINGER

En række transaktioner viser angiveligt flere eksempler på fiskere, der i deres indberetninger til ministeriet disponerer, som om de ejer fartøjer og kvoter, som de ikke reelt er ejere af.

Der er således tale om, at de giver en offentlig myndighed forkerte oplysninger, hvilket er strafbart, både hvis der er tale om forsæt eller grov uagtsomhed.

Kilde: Rigsrevisionen

1 af 2 Fiskeriminister Eva Kjer Hansen er langt fra tilfreds med forvaltningen af fiskeriområdet. Foto: Rasmus Flindt Pedersen.
2 af 2 Fiskeriminister Eva Kjer Hansen er langt fra tilfreds med forvaltningen af fiskeriområdet. Foto: Niels Hougaard / Ritzau Scanpix
39 kommentarer
Vis kommentarer