Banker skal kunne få bøder på op til 50 millioner

Minister vil hæve straffen for at overtræde lov om finansiel virksomhed markant

Bøderne for at overtræde lov om finansiel virksomhed skal forhøjes markant, mener et udvalg under Erhvervs- og Vækstministeriet. I særligt grove tilfælde bør bøderne kunne komme helt op på 50 millioner kroner, lyder det.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) oplyser i en pressemeddelelse, at han er klar til at følge anbefalingerne.

- Jeg mener, at det er åbenlyst, at der skal være en bedre sammenhæng mellem virksomhedernes finansielle styrke, grovheden af overtrædelsen og bødestørrelsen, skriver ministeren.

Enkeltpersoner bør kunne idømmes en bøde på to gange deres månedsløn, lyder en anden anbefaling.

Ministeriet forklarer, at det er væsentligt for den finansielle stabilitet, at de finansielle virksomheder overholder lovgivningen.

De nye regler skal skabe en bedre sammenhæng mellem strafudmålingen, grovheden af overtrædelsen og størrelsen af den finansielle virksomhed, der har begået overtrædelsen.

Samtidig vil de nye bødestørrelser betyde, at reglerne i Danmark kommer mere på linje med vores nabolande.

15 kommentarer
Vis kommentarer