Biolog: Fiskekvoter udskyder bæredygtigt fiskeri flere år

Sildebestanden i Østersøen er ikke direkte truet, selv om EU tillader fiskeri i 2019, siger forsker

Det vil tage flere år at sikre bæredygtigt fiskeri af sild i Østersøen.

Sådan lyder det fra Marie Storr-Paulsen, der er sektionsleder hos DTU Aqua, efter at EU mandag aften skar næste års sildekvoter i den vestlige del af Østersøen med 48 procent.

Dermed gik landene imod en anbefaling om at sætte fiskeriet helt på pause næste år.

- Det betyder ikke, at bestanden falder sammen i morgen. Men det kommer til at tage lidt flere år for at nå dertil, hvor vi gerne vil hen, siger hun.

EU-Kommissionen havde lagt op til at skære 63 procent af kvoterne, men EU's fiskeriministre nåede til enighed om en lidt mindre beskæring.

Biologerne i Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES), der holder øje med fiskebestandene, anbefalede, at fiskeriet efter sild helt skulle stoppes i 2019, da gydebestanden er i usund tilstand.

Men selv om politikerne valgte ikke at følge rådet, kan de godt nå at rette skibet til.

- Man kan godt nå det, men det bliver ikke næste år, som ICES' anbefaling gik på.

- Men det er klart, at hvis man hvert år ikke følger den biologiske rådgivning, vil det på sigt ødelægge bestanden, siger Marie Storr-Paulsen.

Hun forklarer, at sildene i Østersøen har det hårdt.

- Sildebestanden i den vestlige del af Østersøen har det ikke super godt. Det skyldes især, at der de seneste år har været en dårlig tilgang af nye små fisk - den har været nedadgående, siger hun.

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) mener, at der er fundet et fornuftigt kompromis mellem at beskytte bestanden og samtidig sikre fiskebranchens interesser.

- Vi er nået frem til et fornuftigt kompromis, som både tilgodeser en fortsat bæredygtig udvikling af fiskeriet i Østersøen og erhvervets interesser.

- For vores vedkommende er der rigtig mange gode elementer i det, siger Eva Kjer Hansen.