Bonus for brændeovne, billigere elbiler og åbne busbaner

Blandt andet borgernes biler skal være grønnere fremover, så klimaet belastes i meget mindre grad

Bonus for brændeovne, billigere elbiler og åbne busbaner

Regeringen lover flere fordele, hvis du tilgodeser klimaet. Politisk kommentator Henrik Qvortrup har sit bud på, hvorfor - hør mere her.

Regeringen er ved at pudse sit grønne image af.

Og det skal ske med det klimaudspil, som netop er blevet fremlagt ved et stående pressemøde nær Christiansborg med statsminister Lars Løkke Rasmussen i spidsen (V).

- Den blå regering melder sig ind i kampen om at få den sorte politik væk, så fremtiden kan blive grønnere, siger statsministeren til de rullende kameraer.

Sammen med de øvrige ministre ankom han til pressemødet med bus. Symbolikken stod klart helt ned på de bageste rækker.

Bonus for brændeovne, billigere elbiler og åbne busbaner

Se eller gense udpluk fra pressemødet her.

Væk med gamle ovne
Af de mere kuriøse forslag vil regeringen genindføre skrotningspræmien på 2000 kroner for ældre brændeovne fra før 2000.

Som en del af udspillet vil regeringen ligeledes tvinge huskøbere til at skifte den gamle brændovne ud eller skrotte den.

Brændeovne forurener med sundhedsskadelige partikler. Og især de ældre ovne betegnes som synderne. DR Nyheder har historien.

Elbiler får et skub
Mest iøjnefaldende er det nok, at regeringen vil gøre det billigere at købe elbil. Særligt de mindre elbiler kan se frem til en konkurrencefordel, når regeringen vil give købere et skattefradrag.

Kommunerne får i øvrigt mulighed for at åbne busbaner for elbiler og gøre parkering billigere for de batteridrevne firehjulere.

Ifølge de fremkomne oplysninger betyder afgiftsændringer og skattefradrag, at mindre elbiler fra årsskiftet vil blive nærmest afgiftsfri.

Overblikket

Det nye udspil indeholder i alt 39 initiativer og er blevet døbt "Sammen om en grønnere fremtid".

En del af regeringens forslag og tiltag har været fremme i medierne. Her kan du se et overblik over de elementer, der er kendt på forhånd: 

* Et stop for salg af nye benzin- og dieselbiler fra 2030 bliver en af hjørnestenene. I stedet skal danskerne købe hybrid-, el- eller tilsvarende grønne biler.

* Fra 2035 skal det kun være muligt at købe nul-emissionsbiler.

* Afgiftsstigningen på elbiler ved årsskiftet udskydes et år. Dermed forbliver afgifterne på elbiler på 20 procent af satsen for benzin- og dieselbiler.

* Det skal være mere attraktivt at købe små og mellemstore elbiler op til 375.000 kroner. Der indføres et forhøjet fradrag på 40.000 kroner i 2019 på grønne biler. Det stiger til 77.500 kroner i 2020.

* Der nedsættes en kommission, der skal komme med forslag til, hvordan målet om en million grønne biler nås. Den skal også se på, hvordan samfundet får penge i statskassen, når indtægter fra brændstofafgifter svinder.

* Aalborg, Aarhus, Odense, Frederiksberg og København skal kunne indføre skærpede miljøzoner, hvor der er særlige regler for lastbiler og bussers udledning. Det skal gøre luften renere.

* Der skal sættes en stopper for bybusser og taxaer på benzin og diesel. Fra 2025 skal det ikke længere være muligt at indregistrere dem, der udelukkende kører på benzin og diesel.

* Regeringen vil bruge 100 millioner kroner på at få os til at skrotte gamle dieselbiler fra før 2006. Det skulle være nok til at skrotte 36.000 af de cirka 150.000 dieselbiler fra før 2006.

* Fødevarer skal mærkes med et mærkat, der viser produktets belastning af klimaet. Erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer foreslår at holde klimaeffekten op imod produktets næringsindhold.

* Regeringen foreslår garanti for parkeringsplads i byområder for ejere af el- og plug-in hybrid biler, der bor i etagebyggeri. Samtidig skal kommunerne have friere rammer til at give nul- og lavemissionsbiler rabat på parkering.

* Der foreslås et skattefradrag på 30.000 kroner for medarbejdere, der får stillet en grøn firmabil til rådighed af deres arbejdsplads.

* 80 millioner kroner skal gå til hurtigladestandere, som skal afkorte opladningstiden for elbiler. 20 millioner kroner øremærkes til hurtigladestandere på statsvejnettet.

* Private skal have lov til at opsætte ladestandere i byerne, så man kan få en parkeringsplads med en ladestander tæt på sit hjem.

* Grønne biler skal fremover have mulighed for at køre i busbanerne i landets større byer.

* Fra 2020 skal der udrulles klimavenlig asfalt på alle strækninger af statsvejnettet, som står til at skulle have ny belægning - hvis et pilotprojekt bekræfter effekterne.

* Der sættes 46 millioner kroner af til en skrotningsordning for ældre og meget forurenende brændeovne. Desuden stilles der krav om udskiftning eller skrotning af gamle brændeovne, når huse skifter ejer.

* Der er afsat ti millioner kroner til at mindske udslippet af metan fra utætheder i biogasanlæg.