Bruger 1,5 milliarder på cyber-forsvar: Sådan vil regeringen stoppe hackere

Med 25 initiativer i ny strategi og i alt 1,5 milliarder kroner vil regeringen bekæmpe digitale trusler

Ekstra Bladets techredaktør kommenterer her regeringens nye strategi

Myndigheder, virksomheder og den enkelte borger skal beskyttes bedre mod cyberangreb fra it-kriminelle og fremmede stater.

Det er det overordnede mål med regeringens strategi for cyber- og informationssikkerhed. Den blev præsenteret tirsdag.

Strategien består af 25 konkrete initiativer. Og den bygger videre på Forsvarsforliget 2018-2023.

Samfund Regeringen viser 'cyber-muskler' - men kan den løfte vægten?

I de kommende år vil regeringen investere 1,5 milliarder kroner i Danmarks cyber- og informationssikkerhed.

- Truslen fra hackere og it-kriminelle imod borgere, virksomheder og myndigheder er rykket meget tæt på, og de digitale angreb bliver flere og stadig mere avancerede.

- Med denne strategi styrker vi vores evne til at forsvare samfundet imod cyberangreb, siger innovationsminister Sophie Løhde (V).

Ifølge forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) er it-kriminelle og lande som Rusland blandt de største trusler.

- Denne strategi er en naturlig forlængelse af forsvarsforliget, hvor vi også prioriterer cyberområdet højt, og de mange midler fra forliget kommer hele samfundet til gavn, siger Claus Hjort Frederiksen.

Virksomheder skal blive bedre til at stå imod angreb, som potentielt kan lægge en virksomhed helt ned, lyder det fra erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

- Den digitale omstilling kan være nøglen til at øge produktiviteten og væksten og dermed fundamentet for vores fælles velstand i fremtiden.

- Derfor skal vores virksomheders digitale fremtid være tryg og bedre sikret imod hackere og andre cyberkriminelle, siger Brian Mikkelsen.

Sådan vil regeringen stoppe hackere

Innovationsminister Sophie Løhde (V), forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) præsenterede tirsdag regeringens nye strategi for cyber- og informationssikkerhed.

Strategien består af 25 konkrete initiativer. Den bygger videre på Forsvarsforliget 2018-2023.

Bruger over en milliard
I de kommende år vil regeringen investere 1,5 milliarder kroner i Danmarks cyber- og informationssikkerhed.

Seks sektorer er særligt sårbare, hvis cyberangreb rammer. Det drejer sig om energi-, transport, tele-, finans-, sundheds- og søfartssektoren.

Her er et overblik over nogle af tiltagene:

* Nyt nationalt cybercenter med døgnbemanding, som blandt andet skal være kontaktpunkt i krisesituationer.

* Minimumskrav til myndigheders arbejde med cybersikkerhed.

* Øget overvågning af statens kritiske it-systemer.

* Fælles indgang til indberetninger for myndigheder og virksomheder.

* Informationsportal, hvor virksomheder og borgere kan få nem adgang til viden om aktuelle trusler og målrettede værktøjer til at løfte sikkerheden.

* Erhvervspartnerskab mellem erhvervslivet og myndigheder, som skal løfte it-sikkerheden hos især små og mellemstore virksomheder.

* Øget sikkerhed omkring id-beviser - eksempelvis pas, kørekort og NemID.

* Styrkede digitale kompetencer i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, hvor der skal udvikles nyt undervisningsmateriale, laves events og undervisningsmoduler om it-sikkerhed.

* Styrket efteruddannelse, hvor lærere og undervisere skal have et kompetenceløft og tilbydes informations- og læringsforløb.

* Kampagne rettet mod børn og unge, som skal gøres mere bevidste om it-sikkerhed og god digital adfærd.

* Øget fokus på håndtering af data på undervisningsinstitutioner: Der skal fokus på håndtering af data, eksempelvis på folkeskoler.

Kilde: Regeringens strategi National strategi for cyber- og informationssikkerhed'

Seks sektorer er ifølge regeringen særligt sårbare over for cyberangreb. Det drejer sig om energi-, transport, tele-, finans-, sundheds- og søfartssektoren.

Strategien betyder, at Danmark får et døgnbemandet nationalt cybersituationscenter. Det er placeret i Center for Cybersikkerhed.

Centret skal stå for øget overvågning af de mest vitale it-systemer og Danmarks vigtigste digitale netværk. Meningen er, at man kan varsle myndigheder og virksomheder om aktuelle og potentielle trusler.

Derudover skal flere danskere have mere viden om, hvordan de beskytter sig i forhold til digitale angreb.

Derfor skal der mere fokus på digital dannelse og sikkerhed i uddannelsessystemet - lige fra folkeskole til universitet.

Ritzau: De siger andre om cyberpakken

* Dansk Erhverv:

- Det er godt, at regeringen maler med den brede pensel. For it-sikkerhed angår virkelig os alle. Fra den enkelte, som risikerer at få snuppet dankortoplysninger, til virksomheder, som bliver angrebet af hackere.

- Initiativerne er gode, tiltrængte og længe ventede. Og de it-kriminelle bliver stadigt mere sofistikerede i deres metoder, og derfor skal bolværket mod cyberangreb også løbende udbygges og justeres, siger Janus Sandsgaard, fagchef for it og digitalisering i Dansk Erhverv.

* Finans Danmark:

- Der er ingen tvivl om, at med den øgede digitalisering rykker kriminaliteten også med. Derfor skal vi have et større fokus og et bedre forsvar mod cyberkriminalitet.

- Udspillet indeholder en række initiativer, som kan bidrage til at holde it-kriminelle ude af vores systemer, siger administrerende direktør Ulrik Nødgaard fra Finans Danmark.

* Dansk Energi:

- Vi ser meget positivt på strategien og takker for invitationen til at indgå i samarbejde med myndighederne om en decentral cybersikkerhedsenhed.

- Samarbejdet mellem Center for Cybersikkerhed, som står for den nationale it-sikkerhed, og den decentrale cybersikkerhedsenhed, der kender til sektorerne i dybden, ser vi som et væsentligt element i strategien, siger Jørgen S. Christensen, forsknings- og teknologidirektør i Dansk Energi.

* Rådet for Digital Sikkerhed:

- Det er godt, at strategien nu kommer, at regeringen har prioriteret midler til området og med egne ord nu foretager et gearskift på området.

- Strategien kommer godt rundt om sikkerheden med tiltag for alle sektorer, og det er centralt, at regeringen taler om det fælles ansvar – der er noget staten skal gøre, noget virksomheder og myndigheder skal gøre, og noget borgerne skal gøre, siger formand Henning Mortensen.

* TDC:

- Vi i TDC er særdeles positive overfor et formaliseret samarbejdsorgan, der kan styrke cybersikkerhedssamarbejdet på tværs i sektoren.

- Vi ruster os bedst ved at styrke kompetencer og lukke op for sluserne for informationsudveksling, dialog og samarbejde. Vi er parate til at løfte vores del af ansvaret. Vi kan ikke løse det hver for sig - kun i fællesskab, siger koncerndirektør Jens Aaløse, der har ansvaret for koncernsikkerheden.

* SMVdanmark:

- Vi er rigtig glade for, at øget it-sikkerhed i SMV’er (små og mellemstore virksomheder, red.) er så højt oppe på regeringens dagsorden. Men det er også nødvendigt, for samtidig med at digitalisering øges i erhvervslivet, så stiger risikoen også for cyberkriminalitet, siger cheføkonom Lars Magnus Christensen.

Kilde: Ritzau

22 kommentarer
Vis kommentarer