Busplaner er stadig væk: 'Movia arbejder på højtryk'

Movia har tidligere lovet de sjællandske buspassagerer, at de får ruteplanerne tilbage på stoppestederne og printede køreplaner ud i busserne. Men hvornår det sker, er fortsat uvist

Ekstra Bladet konfronterede Movia med problemet med de manglende busplaner, og Movia har nu lovet, at busplanerne kommer tilbage. Video: Jonas Olufson

Movia har lovet borgerne at genindføre trykte busplaner, men det står endnu ikke klart, hvornår det kommer til at ske, oplyser kommunikationsdirektør, Camilla Struckmann.  

Trafikselskabet, der er ejet af to regioner og 45 kommuner, besluttede 27. februar at bringe de trykte busplaner tilbage efter længere tids sønderlemmende kritik fra sjællandske buspassagerer.

Og i en pressemeddelelse samme dag lød beskeden, at man 'forventer at have de sidste rutebeskrivelser oppe på stoppestederne i løbet af sommeren i år.' 

Udbudsregler trækker proces i langdrag
Men tre uger senere er man ikke kommet nærmere en fastsættelse af tidspunktet, hvor passagererne igen vil kunne orientere sig ved hjælp af ruteplaner ved de sjællandske busstoppesteder, svarer kommunikationsdirektøren på mail til Ekstra Bladet.

- Er det til at sige noget som helst om, hvornår ruteplanerne vil være tilbage på stoppestederne? 

- Movia arbejder på højtryk for at få rutebeskrivelserne op igen. Vi skal først have en aftale med en eller flere eksterne leverandører på plads, men det er fokusområde for os, at rutebeskrivelserne skal op så hurtigt som overhovedet muligt, siger hun og forklarer, at opgaven skal i udbud, og at det kan have betydning for tempoet, hvormed busplanerne kommer op.

- Movia skal indkøbe ydelsen med at sætte ruteplanerne op hos en eller flere eksterne leverandører. Som offentlig virksomhed er vi forpligtet til at konkurrenceudsætte offentlige indkøb, så vi sikrer, at vi får de bedst mulige ydelser til den lavest mulige pris, siger hun.

Printede køreplaner på vej
I førnævnte pressemeddelelse fra 27. februar oplyser Movia desuden, at 'man i mellemtiden vil kunne tage et print af bussens køreplan i bussens folderholder.'

Camilla Struckmann udtaler til Ekstra Bladet, at Movia 'håber at have de printede køreplaner oppe i busserne fra ultimo marts og frem.'

- Er det meningen, at den service vil blive tilbudt alle passagerer, eller gør det sig kun gældende for de passagerer, som benytter specifikke busruter?

- De printede køreplaner for den specifikke buslinje vil være tilgængelig i alle busser på alle buslinjer. Vi vil løbende via vores operatører følge med i, hvor der mangler køreplaner og supplere op. 

- Jeg føler mig faktisk tabt på gulvet på en eller anden måde, sagde 82-årige Annie Johanne Andersen til Ekstra Bladet, efter Movia besluttede sig for at afskaffe trykte informationer ved de sjællandske stoppesteder. 27. februar oplyste Movia, at busplanerne kommer tilbage, men Johanne og de øvrige buspassagerer på Sjælland venter stadig. Foto Olivia Loftlund
- Jeg føler mig faktisk tabt på gulvet på en eller anden måde, sagde 82-årige Annie Johanne Andersen til Ekstra Bladet, efter Movia besluttede sig for at afskaffe trykte informationer ved de sjællandske stoppesteder. 27. februar oplyste Movia, at busplanerne kommer tilbage, men Johanne og de øvrige buspassagerer på Sjælland venter stadig. Foto Olivia Loftlund

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Passagerpulsen: - Movia er kun kommet passagererne halvt i møde

'Meget er sagt og skrevet om trykte køreplaner. Tak til alle, der har skrevet til os eller til medierne.'

Sådan startede et debatindlæg fra Kirsten Jensen, formand for Movias bestyrelse, bragt 13. marts i Politiken.

I debatindlægget understregede bestyrelsesformanden endnu engang, at trafikselskabet har taget borgernes massive kritik til efterretning, efter Movia i december sidste år sparede busplanerne på de sjællandske stoppesteder væk.

'Alle indlæg er blevet læst, og inddrages i arbejdet med at gøre busturen til en god og rar oplevelse. Vi kan konkludere, at der er bred enighed om, at vores kunder har behov for at få præcis information om, hvornår bussen kommer,' skriver hun blandt andet i debatindlægget, der efterlader læserne med indtrykket af, at de sjællandske buspassagerer for fremtiden vil opleve samme service som tidligere.

Det er, som tidligere beskrevet af Ekstra Bladet, ikke tilfældet.

Movia overgiver sig - næsten: Sætter ruteplaner op igen

Køreplaner udebliver fra stoppestederne
Køreplanerne, der viser hvornår busserne går, bliver nemlig ikke hængt op igen.

Det gør til gengæld ruteplanerne, der viser, hvor busserne standser. Printede versioner af køreplanerne vil ifølge Movia blive lagt ud i busserne.

Rasmus Markussen, politisk medarbejder i Passagerpulsen under Forbrugerrådet TÆNK, er enig med Movias bestyrelsesformand i, at Movias kunder har behov for at få præcis information om, hvornår bussen kommer. Derfor glæder han sig også over, at busplanerne kommer tilbage på et tidspunkt, der stadigvæk ikke er endeligt fastlagt.

Kom kritikken delvist i møde
- Det er jo rigtig positivt, at Movia har lyttet og er kommet kritikken delvist i møde. Jeg håber så, at Movia rent faktisk bruger forbrugernes kritik til at gøre den kollektive transport endnu bedre, sådan som bestyrelsesformanden skriver i debatindlægget, siger Rasmus Markussen, der dog ærgrer sig over, at Movia ikke også har valgt at genindføre køreplanerne.

Det er der nemlig også et behov for blandt de sjællandske passagerer, mener han.    

- De har bøjet sig så langt som at sætte busplanerne op, men det er jo kun at komme passagererne halvt i møde. Vi ved, at rigtig mange passagerer har efterlyst køreplanerne, så de også kan se, hvornår busserne kører. Det er kan være rigtig vigtigt, hvis du for eksempel ikke har strøm på din telefon, siger han.

Bestyrelsesformand hos Movia og borgmester i Hillerød kommune, Kirsten Jensen, fortalte Ekstra Bladet 27. februar, at en enig bestyrelse havde besluttet at bringe de trykte busplaner tilbage til de sjællandske stoppesteder. Nu skal det blive spændende at følge, hvornår det kommer til at ske. Foto: Philip Davali
Bestyrelsesformand hos Movia og borgmester i Hillerød kommune, Kirsten Jensen, fortalte Ekstra Bladet 27. februar, at en enig bestyrelse havde besluttet at bringe de trykte busplaner tilbage til de sjællandske stoppesteder. Nu skal det blive spændende at følge, hvornår det kommer til at ske. Foto: Philip Davali

Lader ældre i stikken: Det er en ommer, Movia

Inspireret af fru Larsen: Ekstra Bladet hænger busplaner op

Mere modvind til Movia: 'Jeg troede det var en virkelig dårlig vittighed'

Movia overgiver sig - næsten: Sætter ruteplaner op igen