Cepos: Farvel til licens øger skattetryk med 500 millioner

Cepos kritiserer regeringen for at udlægge farvel til licensen som en lettelse for alle. Det er ikke rigtigt.

Alle danskere - undtagen sortseere - kommer til at spare penge, når licensen lægges over på skatten.

Det var udlægningen fra finansminister Kristian Jensen (V), da regeringen for nylig præsenterede en aftale med Dansk Folkeparti om at afskaffe licensen og spare 20 procent på DR.

Men ifølge den borgerlig-liberale tænketank Cepos' cheføkonom, Mads Lundby Hansen, giver regeringen danskerne et forkert billede af aftalen, når de fremlægger familietypeberegninger, der viser, at alle familietyper vinder på aftalen.

Det er nemlig kun rigtigt i de første år, siger Mads Lundby Hansen. På længere sigt er der tale om en skattestigning.

- Når omlægningen indebærer en varig skatteforhøjelse, er det, fordi licensen har været reguleret med prisinflationen på cirka to procent.

- Den nye finansiering af DR over personskatten vil imidlertid vokse med lønudviklingen på tre procent om året, siger Mads Lundby Hansen.

Når han lægger det hele sammen, er der tale om en varig stigning i skattetrykket på cirka 500 millioner kroner.

- Det er særdeles kritisabelt, at skatteomlægningen har været udlagt som en skattelettelse. Det er forkert, da der er tale om en varig skatteforhøjelse på cirka 500 millioner kroner, siger Mads Lundby Hansen.

Han peger på, at regeringen kan undgå den varige skatteforhøjelse ved ikke at reducere helt så markant i personfradraget.

- I stedet for at reducere personfradraget med 2900 kroner, så kan man reducere det med 2400 kroner. Så er der hverken tale om en varig skattestigning eller en skattelettelse.

- Hvis politikerne vil gennemføre en skattelettelse, skal personfradraget reduceres yderligere, siger Mads Lundby Hansen.