Claus Hjort slår fast at flygtninge er økonomisk belastning

Flygtninge vil betyde en merudgift på tre milliarder kroner om året og dermed ikke være en fordel, lyder det

Er flygtninge en belastning for Danmarks økonomi, eller er flere hænder på arbejdsmarkedet en fordel?

Spørgsmålet har rejst sig, efter at Politiken for en uge siden skrev, at statens indtægter på sigt vil være større end statens udgifter, når man isoleret måler på strømmen af flygtninge og deres efterkommere.

Men det blev siden afvist af Finansministeriet, at de knap 100.000 flygtninge, der ventes at komme til Danmark frem mod 2020, skulle være en økonomisk fordel.

I stedet ville de "givet de anvendte forudsætninger betyde en merudgift på cirka tre milliarder kroner om året i al fremtid".

Regnestykket er kompliceret, lyder det onsdag i folketingssalen fra finansminister Claus Hjort Frederiksen (V).

- Der er selvfølgelig usikkerhed om virkningen af flygtningetilstrømningen. Det vil blandt andet afhænge af det fremtidige antal asylansøgere og deres beskæftigelsesgrad.

- De skøn, jeg taler om her, er lavet ud fra en række antagelser. Flygtningetilstrømningen er isoleret set en belastning af den finanspolitiske holdbarhed, siger finansministeren.

Dagbladet Politiken skrev torsdag, at det uafhængige institut Dream, der leverer analyseredskaber til strukturpolitik, havde regnet på flygtningestrømmens betydning ud fra tal i konvergensprogrammet, en slags selvangivelse til EU-Kommissionen.

I beregningerne hed det, at de mange flygtninge ville forbedre dansk økonomi, fordi Finansministeriet forventede, at beskæftigelsesfrekvensen for efterkommere efter to generationer er den samme som for etniske danskere.

Det fik beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) til at kalde tallene i konvergensprogrammet for "talgymnastik", fordi de er underlagt en række forudsætninger.

Spørgsmålet er, om det vil lykkes at hæve beskæftigelsesfrekvensen for flygtninge og efterkommere markant. Det vil regeringen arbejde hårdt på, lyder det.

- Vi kan og skal sætte ind på tre fronter. For det første skal vi mindske selve tilstrømningen til Danmark. For det andet skal vi håndtere og mindske presset på de offentlige udgifter fra tilstrømningen.

- Og for det tredje, og det ret afgørende, skal vi øge beskæftigelsen blandt de flygtninge og familiesammenførte, der får ophold her i landet, siger finansministeren.

42 kommentarer
Vis kommentarer