Claus Hjort: Usikkert om flere danske kampfly placeres i USA

Ingen grund til panik, mener forsvarsministeren, efter at eksperter tvivler på, at opgaverne kan løses

Det er ikke sikkert, at Danmark placerer syv i stedet for fem af de nye F-35-kampfly i USA, hvor de skal bruges til træning og uddannelse.

Men muligheden er til stede, oplyser forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) i skriftlig kommentar.

Flere eksperter har i Jyllands-Posten kritiseret, at Danmark ikke kan løse sine opgaver, hvis syv af de nye kampfly skal stå i USA.

- Som det fremgår af aktstykke 31, kan der være behov for ekstra uddannelsesfly i USA i en periode. Men der er ikke truffet beslutning om, at antallet af fly i USA skal øges til syv, siger Claus Hjort Frederiksen.

- Formuleringen i aktstykket er alene udtryk for at give Forsvaret den fornødne fleksibilitet til at tilpasse antallet af fly i USA i forhold til blandt andet det endelige omskolingskoncept og den løbende tilpasning af træningsprogrammer, der gennemføres i takt med, at erfaringsgrundlaget udbygges.

- Denne fleksibilitet giver ikke anledning til ændringer i den planlagte flyvetimeproduktion eller det politisk fastsatte opgavekompleks, siger ministeren.

Et flertal bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Radikale besluttede i juni 2016 at købe 27 F-35-fly.

Den samlede regning for indkøb og drift af flyene ventes frem til 2049 at blive cirka 57 milliarder kroner.

F-35-kampflyene erstatter de nuværende F-16-kampfly, som i forventes udfaset i 2024. F-35-flyene leveres drypvis begyndende fra 2021.