Dagpengeloven tager penge fra forældre med handicappede børn

Med den nye dagpengereform mister forældre, der får dækket tabt arbejdsfortjeneste for at passe deres handicappede børn, retten til at få det fulde dagpengebeløb, når de melder sig ledige

Arkivfoto: Niels Hougaard
Arkivfoto: Niels Hougaard

Forældre med handicappede børn risikerer at miste flere tusinde kroner hver måned med den nye dagpengelov, som andenbehandles i Folketinget i dag tirsdag.

- Det er virkelig en forringelse af vores vilkår, og jeg synes, det er forskelsbehandling, når vi straffes for at passe vores handicappede børn, siger Gitte Nielsen, der er næstformand for Forældrekredsen i Dansk Handicapforbund.

Læs også: Randi passer sine to børn med muskelsvind: Mister 2.558 kroner om måneden

I dag har forældre, der får dækket tabt arbejdsfortjeneste for at passe deres handicappede barn, ret til at få den fulde dagpengesats, den dag de melder sig ledige, fordi de ikke længere kan få tabt arbejdsfortjeneste.

De fortjener stor anerkendelse
Men den ret afskaffer regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, når de som ventet vedtager loven, som skal føre den nye dagpengereform ud i livet. Og det forringer vilkårene for forældre til børn med alvorlige handicap eller sygdom, lyder det fra Danske Handicaporganisationer.

Læs også: Neergaard skrotter "uhyggelig" dagpengeregel

- Folk, der i en svær tid passer deres børn på grund af handicap eller sygdom, fortjener stor anerkendelse. Derfor bør man på ingen måde forringe deres vilkår i forhold til dagpenge og for at vende tilbage på arbejdsmarkedet, siger formand Thorkild Olesen.

Også Epilepsiforeningen opfordrer regeringen til at se på problemstillingen, før de vedtager den nye dagpengelov.

Læs også: Ledige kan miste 1.356 kroner om måneden, hvis de gætter forkert

- Det vil medføre en betydelig forringelse for en gruppe, der i forvejen har svært ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet, fordi de har stået uden for i mange år, siger politisk konsulent Thomas Holberg.

Vil forenkle reglerne
Med den nye dagpengelov bliver der luget ud i mange forskellige særregler for at gøre dagpengesystemet mere enkelt. Blandt andet den regel, der sikrer forældre til handicappede børn den højeste dagpengesats.

Læs også: Sosu-Bente mister 2.708 kroner om måneden med ny dagpengreform

- Vi har efterhånden fået indrettet et dagpengesystem, som er meget kompliceret, så vi har forsøgt at forenkle reglerne. Nu får de beregnet deres dagpengesats på baggrund af lønindkomst lige som alle andre, siger Hans Andersen, der er arbejdsmarkedsordfører i Venstre.

Men forældrene til de handicappede børn oplever det alligevel som forskelsbehandling. For når de skal have beregnet deres dagpengesats, sker det på baggrund af den løn, de fik, før de begyndte at få tabt arbejdsfortjeneste.

Og det kan være op til 18 år siden, de sidst var på arbejdsmarkedet, og dengang var lønnen meget lavere, end den er i dag.

- Der har jo været lønstigninger, så du ville have en meget større indtægt, hvis du havde det samme job i dag, som du havde for 10 år siden, før du startede på tabt arbejdsfortjeneste, forklarer Gitte Nielsen.

Den lønstigning bliver der ikke taget højde for, bekræfter Beskæftigelsesministeriet over for Avisen.dk.

Ikke meget sympati
Omkring 12.000 danskere får tabt arbejdsfortjeneste for at passe deres syge eller handicappede barn, og mange af dem vil blive ramt af den nye lov, vurderer Gitte Nielsen.

Hvis de har haft en høj løn, vil de stadig få den højeste dagpengesats på 18.113 kroner om måneden før skat. Og hvis de arbejder til en høj løn ved siden af den tabte arbejdsfortjeneste, kan de måske også komme op på den højeste sats.

Men hvis de ligesom Randi Tolstrup arbejdede til 109 kroner i timen tilbage i 2004, så vil de kun kunne få 15.555 kroner om måneden før skat.

Randi Tolstrup mister altså 2.558 kroner om måneden før skat som følge af den nye lov, og andre forældre, der har arbejdet til en endnu lavere løn, risikerer at miste endnu mere.

- Der er ikke meget sympati for forældre, der får et handicappet barn. Det er ikke fordi, vi ikke gider arbejde, men vi bliver jo nødt til at passe vores børn, siger Gitte Nielsen.

Læs også: Neergaard dropper ekstra kontrol af ledige: De snyder alligevel ikke

33 kommentarer
Vis kommentarer