Dansk Energi: Regeringens udspil svækker grøn omstilling

Den grønne omstilling går i stå, hvis regeringen svigter omlægning af det danske el-system, mener Dansk Energi

Regeringens udspil til et nyt forslag vækker bekymring hos Dansk Energi, som er interesseorganisation for energiselskaberne i Danmark.

Især et forslag om at fjerne tilskudsordningen til varmepumper, som er en del af det fortrolige udspil, som Information er kommet i besiddelse af, vækker bekymring hos organisationens administrerende direktør, Lars Aagaard.

- I de her år arbejder vi hårdt på at gøre vores el-system grønt. Vi sætter en hel masse vindmøller op, og der kommer solceller. Det betyder, at vi også skal i gang med at elektrificere vores forbrug.

- Det er en nøglekomponent i det at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler. Det er jeg bange for, at regeringen er på vej til at svigte, siger han.

Sammenlagt peger fortrolige notater, som Information er kommet i besiddelse af, på potentielle besparelser på det grønne område på knap 340 millioner kroner for perioden 2016-19.

Blandt andet vil regeringen rulle Klimapuljen tilbage - herunder projekter med varmepumper.

- Vores decentrale kraftvarmeværker skal beslutte, om de skal forlænge levetiden for deres værker baseret på fossile brændsler, eller de skal bygge noget nyt. På længere sigt bliver det et problem for os, hvis de vælger noget andet end el, siger Lars Aagaard.

- Vi kan jo ikke blive ved med at bygge vindmøller og solceller, hvis vi ikke har tænkt os at bruge det til noget. Det betyder, at den grønne omstilling går i stå, siger han.

Finansministeriet ønsker ifølge Information samtidig at annullere flere centrale grønne målsætninger, herunder målet om 40 procent CO2-reduktion i 2020, målet om 100 procent vedvarende energi i 2050 og målet om udfasning af kul i kraftværker.

5 kommentarer
Vis kommentarer