Dansk udviklingsbistand er næsten halveret på 15 måneder

Nedskæringerne sker, selv om regeringen understreger vigtigheden af udvikling i den fattige del af verden

Danmarks langsigtede udviklingsbistand er i løbet af 15 måneder næsten blevet halveret, skriver Information.

Regeringen har med opbakning fra dele af blå blok valgt at skære godt 3,8 milliarder kroner af bistanden i regeringens første finanslov for 2016.

Sammenholdt med de hastigt stigende udgifter til håndtering af flygtninge i Danmark, der alene i 2016 vil koste 4,4 milliarder kroner af udviklingsbistanden, betyder det, at Danmarks langsigtede udviklingsbistand - altså den del af bistanden, der rent faktisk bruges i udviklingslandene - er faldet med 42 procent.

Det fremgår af en ny analyse fra Timbuktu Fonden af nedskæringer og omprioriteringer i dansk udviklingsbistand 2014-2016.

Den danske udenrigs- og udviklingsminister, Kristian Jensen (V), har ellers gentagne gange understreget, at manglende udvikling i fattige lande på sigt også bliver vores hovedpine.

Og i Venstres regeringsgrundlag fra juni 2015 står tilsvarende, at Danmark fortsat skal "være en global aktør, der bekæmper fattigdom og styrker menneskerettigheder, demokrati, retsstatsprincipper og bæredygtig vækst," fordi "vores sikkerhed er afhængig af, hvad der sker i verden omkring os".

Lars Engberg-Pedersen, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Diis, kan ikke se en logisk sammenhæng i de danske prioriteringer.

- Den langsigtede udviklingsbistand er blevet næsten halveret over de seneste 15 måneder, og det går selvfølgelig ud over de fattige. Men det rammer også i forhold til de globale udfordringer, som vi alle har en interesse i at løse, siger Lars Engberg-Pedersen til Information.

37 kommentarer
Vis kommentarer