DF: Menneskeretsdomstol griber ind i dansk suverænitet

Reglerne for familiesammenføring bør ikke lempes trods afgørelse fra europæisk menneskeretsdomstol, mener DF.

Dansk Folkeparti kalder det "dybt problematisk", at Den Europæiske Menneskeretsdomstol har afgjort, at danske regler om familiesammenføring forskelsbehandler danske statsborgere født i udlandet.

- Det er et indgreb i dansk suverænitet. Det er helt uhørt, at Den Europæiske Menneskeretsdomstol går så langt i forhold til nationalstaternes ret til at definere deres egen udlændingepolitik, siger udlændingeordfører Martin Henriksen.

DF mener ikke, at Danmark bør rette ind. Reglerne for familiesammenføring bør snarere strammes end lempes, lyder det.

Sagen, som domstolen har afgjort, handler om en mand fra Togo, der havde opnået dansk statsborgerskab og søgte om at få sin kone til Danmark.

Domstolen har slået fast, at de danske regler diskriminerer, fordi personer, der har været statsborgere i mere end 28 år kan slippe for at leve op til det tilknytningskrav, der stilles til andre ansøgere. Reglen er siden blevet ændret til 26 år.

Tilknytningskravet handler om, at et ægtepar skal kunne vise, at de ikke har større samlet tilknytning til et andet land end Danmark.

- Selvfølgelig er der tale om forskelsbehandling, men det må vi da selv om, siger Martin Henriksen.

- Vi sidder nogle politikere Folketinget, valgt af det danske folk. Der har vi da lov til at lave forskelsbehandling.

Martin Henriksen opfordrer regeringen til at indkalde til politiske forhandlinger med det formål at sætte et "værn" op om de danske regler for familiesammenføring.

Han mener også at den danske regering, som overtager formandskabet i Europarådet i 2017, bør kræve en revision af den europæiske menneskerettighedskonvention.

Det skal efter DF's mening have til formål at tilbageføre kompetencer til nationalstaten.

- Så man kan imødegå de domme, der med jævne mellemrum kommer fra den europæiske menneskeretsdomstol, forklarer Martin Henriksen.

27 kommentarer
Vis kommentarer