DF vil forbyde elever at tale arabisk i folkeskolen

Dansk Folkeparti er rede til at straffe forældre økonomisk, hvis deres børn alligevel taler arabisk i skolen

Dansk Folkeparti vil forbyde arabiske børn at tale deres modermål i folkeskolen. Både i undervisningen og i frikvartererne.

- Hvis man bor i Danmark, skal man tale dansk, siger partiets udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen.

Udmeldingen kommer, efter at en ph.d.-afhandling har dokumenteret, at arabisktalende elever på to skoler med mange tosprogede elever har brugt sproget til at chikanere elever og lærere, der ikke kunne forstå, hvad der blev sagt.

I første omgang er det kun arabisk, som Dansk Folkeparti ønsker at blackliste i folkeskolen.

- Vi går efter arabisk, for det er jo det, der er problemet her.

Et sprog som tyrkisk kan dog 'bestemt også' komme på tale, siger Martin Henriksen.

- Ud fra hvad jeg hører, er det desværre et problem blandt elever med muslimsk baggrund. Der er nogle bestemte sprog, der hører til denne bestemte kulturkreds, og det er dem, vi taler om her.

Spørgsmål: Der kunne måske også være en lærer, der ikke forstår fransk eller tysk. Skal de sprog også kunne forbydes?

- Nej, for jeg er ikke bekendt med, at det skulle være et problem.

- Hvis der kommer en undersøgelse, der viser, at der er en masse fransktalende elever i Danmark, der bruger deres sprog til at mobbe andre, så kunne vi da sagtens snakke om det. Men det er ikke det, undersøgelsen viser.

Martin Henriksen ønsker, at forældre til arabisktalende børn i yderste konsekvens skal kunne straffes ved at blive trukket i sociale ydelser og børnechecken, hvis børnene bryder et sådant forbud.

Han mener, at et forbud mod at tale arabisk i folkeskolen vil styrke børnenes danskkundskaber.

- Mange af dem med ikkevestlig baggrund klarer sig statistisk set dårligt i skolen. De er ikke gode til at læse og skrive på dansk.

- Hvis de på den her måde får brugt dansk mere i deres hverdag, så vil det gavne dem på lang sigt.

Formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, mener, at forslaget strider imod ytringsfriheden.

- Det er i hvert fald ikke løsningen. Tværtimod skal vi vise respekt over for modersmålet og have modersmålsundervisningen tilbage.

- Jeg har den grundlæggende holdning, at der er nogle værdier, som vi bygger samfundet på: ytringsfrihed, ligeværd mellem kønnene og demokrati, og dem vil vi slet ikke diskutere.

Martin Henriksen mener, at det er noget 'vrøvl', at elevernes ytringsfrihed knægtes.

271 kommentarer
Vis kommentarer